Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
474 € 884 € 11 817 € 349 259 € 261 905 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
474€ 884€ 1 190€ 2 369€ 13 334€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
70€ 272 132€ 192 918€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
64 633€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 557€ 10 125€ 55 653€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
429 € 1 024 € 30 098 € 349 305 € 281 608 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
472€ 883€ 1 187€ 2 359€ 26 263€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29€ 87€ 24 322€ 6 886€
11
C.
Služby
70€ 195 704€ 168 376€
12
D.
Osobné náklady
-203€ 16 107€ 12 441€
13
E.
Dane a poplatky
-43€ 70€ 263€ 11 232€ 11 518€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 656€ 27 898€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
70 735€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
8 435€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42€ 20 259€ 190€ 28 226€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
45 € -140 € -18 281 € -46 € -19 703 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 € -28 € -84 € 52 116 € 4 727 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
30 009 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
30 009€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
36 € 467 € 5 441 € 11 300 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4€ 443€ 3 472€ 8 189€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32€ 24€ 1 969€ 3 111€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-36 € -467 € -5 441 € 18 709 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
45 € -176 € -18 748 € -5 487 € -994 €
36
P.
Daň z príjmov
7€ 960€ 962€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
38 € -176 € -18 748 € -6 447 € -1 956 €