Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STEEL SLOVAKIA a.s. v konkurze [zrušená]

2023
01.01.2023
31.12.2023
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
13 837 676 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
127 255€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
28 218€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 682 203€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 826 303 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 841€
11
C.
Služby
258 058€
12
D.
Osobné náklady
520€
13
E.
Dane a poplatky
31 714€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 800€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
19 525€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 468 845€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 011 373 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-145 644 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
509 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
3€
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
506€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-509 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
11 010 864 €
36
P.
Daň z príjmov
7 657€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
11 003 207 €