Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VENAS, a.s. v konkurze

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.10.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
37 440€ 162 846€ 747 116€ 1 482 100€ 7 520 603€ 16 455 815€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
23 015 € 6 202 € 4 648 € 266 508 € 244 489 € 938 518 € 10 447 348 € 12 366 674 € 25 086 755 € 43 627 268 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 440€ 113 897€ 653 349€ 767 628€ 3 738 492€ 7 183 270€ 8 364 006€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
47 749€ 86 567€ 699 979€ 3 720 467€ 9 052 284€ 34 161 030€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 200€ 7 200€ 14 493€ 61 645€ 220 261€ 1 704 884€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-166€ -48 214€ 3 493€ -336 790€ 231 131€ 881 169€ -2 862 688€
07
V.
Aktivácia
2 401€ 70 212€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
185 000€ 820 139€ 122 561€ 20 569€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 015€ 6 368€ 4 648€ 229 068€ 129 857€ 2 909€ 9 299 637€ 3 794 800€ 7 627 210€ 2 169 255€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 597 € 34 920 € 55 166 € 219 803 € 1 197 225 € 1 005 837 € 1 466 767 € 13 641 819 € 26 380 483 € 43 648 507 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 621€ 170 227€ 611 514€ 791 429€ 3 671 618€ 6 975 984€ 8 305 505€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12€ 60 877€ 83 712€ 382 527€ 3 709 302€ 10 174 503€ 31 688 656€
14
D.
Služby
445€ 706€ 586€ 14 189€ 19 492€ 68 440€ 138 245€ 330 757€ 474 381€ 546 055€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 919 € 20 318 € 22 934 € 47 294 € 62 165 € 57 817 € 67 746 € 46 292 € 100 701 € 202 789 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 365€ 14 161€ 15 994€ 32 695€ 42 933€ 40 632€ 47 684€ 33 113€ 68 350€ 136 288€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 034€ 5 452€ 6 028€ 11 794€ 15 604€ 14 729€ 17 273€ 11 159€ 24 894€ 49 649€
19
E.4.
Sociálne náklady
520€ 705€ 912€ 2 805€ 3 628€ 2 456€ 2 789€ 2 020€ 7 457€ 16 852€
20
F.
Dane a poplatky
115€ 1 275€ 502€ 629€ 802€ 2 071€ 12 812€ 11 786€ 6 912€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 822€ 5 786€ 5 786€ 5 787€ 1 200€ 5 787€ 5 787€ 1 032 454€ 287 665€ 1 621 231€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 822€ 5 786€ 5 786€ 5 787€ 1 200€ 5 787€ 5 787€ 1 032 454€ 287 665€ 1 621 231€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
175 000€ 800 139€ 110 234€ 20 199€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-3 207€ -20 794€ -40 073€ -229 376€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 411€ 7 995€ 24 585€ 111 398€ 885 842€ 2 765€ 78 962€ 4 059 239€ 8 285 302€ 1 486 536€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-18 582 € -28 718 € -50 518 € 46 705 € -952 736 € -67 319 € 8 980 581 € -1 275 145 € -1 293 728 € -21 239 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-445 € -872 € -586 € -17 382 € -135 964 € -13 057 € -164 490 € 40 058 € -287 884 € 897 228 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 € 81 € 26 € 142 € 220 € -198 € 8 454 € 5 881 € 14 337 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 21 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 81€ 26€ 142€ 220€ -198€ 8 454€ 5 875€ 14 316€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
233 € 465 € 956 € -1 214 € 3 013 € 1 249 € 79 873 € 220 197 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 € 1 € 15 € 71 690 € 187 192 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 1€ 15€ 71 690€ 187 192€
52
O.
Kurzové straty
2€ 21€ 221€ -1 907€ 1 649€ -492€ -2 058€ 10 137€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
231€ 442€ 735€ 692€ 1 364€ 1 726€ 10 241€ 22 868€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
13 € -152 € -439 € -814 € 1 434 € -3 211 € 7 205 € -73 992 € -205 860 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-18 582 € -28 705 € -50 670 € 46 266 € -953 550 € -65 885 € 8 977 370 € -1 267 940 € -1 367 720 € -227 099 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 43 770 € -52 591 € -70 355 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 568€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
40 890€ -55 472€ -70 923€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-18 582 € -28 705 € -50 670 € 46 266 € -953 550 € -68 765 € 8 974 490 € -1 311 710 € -1 315 129 € -156 744 €