Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii [zrušená]

 • Názov OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 36207195
 • DIČ 2020053860
 • Sídlo Vstupný areál U.S. Steel , 044 54 Košice
 • Dátum vzniku 5. júna 2001, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 12531/V
 • Historický názov OCEKON Engineering s.r.o.
  (platné do 3. mája 2013 )
  VSŽ OCEKON, s.r.o.
  (platné do 15. marca 2005 )
  VSŽ - FUS, spol. s r.o. Košice
  (platné do 22. apríla 2003 )
 • Historické sídlo Železiarenská 88, 040 15 Košice - mestská časť Šaca
  (platné do 22. apríla 2003)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 31.mája 2016
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 11. marca 2016
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím súdu o zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 8. apríla 2014
Predmety podnikania
Názov Vznik
konzultačné a poradenské služby v oblasti obchodu a služieb 5.6.2001
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 5.6.2001
výskum trhu a verejnej mienky 5.6.2001
faktoring a forfaiting 5.6.2001
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov 5.6.2001
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied 5.6.2001
sprostredkovateľská činnosť 5.6.2001
reklamné činnosti 5.6.2001
administratívne práce 28.11.2002
poradenská činnosť a servis elektronických zariadení na spracovanie dát 28.11.2002
poskytovanie software 28.11.2002
automatizované spracovanie údajov (vedenie databáz) 28.11.2002
nákup a predaj pohľadávok 28.11.2002
sprostredkovanie kúpy, predaja a zápočtov záväzkov a pohľadávok 28.11.2002
vymáhanie pohľadávok 28.11.2002
činnosť finančných, ekonomických a účtovných poradcov 28.11.2002
podnikateľské poradenstvo 28.11.2002
marketing 28.11.2002
vedenie účtovníctva 28.11.2002
služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov pre finančné riadenie a vedenie účtovníctva 28.11.2002
zámočníctvo a kovoobrábanie 22.4.2003
spracovanie a povrchová úprava kovov 22.4.2003
elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadeni s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov 22.4.2003
kúrenárstvo 22.4.2003
opravy strojov a zariadení 22.4.2003
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení 22.4.2003
tvárnenie kovov za tepla 22.4.2003
kresličské práce 22.4.2003
výroba zváracích oceľových konštrukcií pre technologické zariadania 22.4.2003
výroba kovových konštrukcií, nádrží, zásobníkov, kontajnerov a obalov z kovu 22.4.2003
podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečnýcm odpadom 22.4.2003
rozmnožovacie a kopírovacie služby 22.4.2003
výroba drobných kovových obalov 22.4.2003
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania 22.4.2003
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 22.4.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 22.4.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 22.4.2003
skladovanie 22.4.2003
podrobné odborné prehliadky oceľových konštrukcií 16.5.2003
výroba zváraných oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení 16.5.2003
zváranie oceľových konštrukcií 16.5.2003
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 16.5.2003
projektovanie oceľových konštrukcií 16.5.2003
zváranie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobným mostom 12.12.2003
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 12.12.2003
inštalácia elekrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 25.1.2006
montáž oceľových konštrukcií 25.1.2006
oprava oceľových konštrukcií 25.1.2006
konštrukčné práce - oceľové konštrukcie 25.1.2006
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
O Oprava vyhradených technických zariadení v rozsahu:
OU oprava a údržba,
R rekonštrukcia,
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
v rozsahu:
technické zariadenia tlakové skupina A
a4 kotly parné a kvapalinové IV. Trieda
b1 tlakové nádoby stabilné IV. Trieda
b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda, technické zariadenia tlakové skupina B
a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda
b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda
b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda
d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda
d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
6.11.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
03.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
03.4 - výchova a vzdelávanie viazačov bremien
04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vymedzením pre zariadenia typu Af,g1,h,Bf,g1,h
05.1 - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
06.1 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
6.11.2012
bezpečnostnotechnická služba 21.5.2008
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu Aal, a2, a3, a4, Ba1 14.10.2008
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 26K/64/2013-1438 zo dňa 29.01.2016.