Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pensión St. Maria s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Pensión St. Maria s.r.o. [zrušená]

 • Názov Pensión St. Maria s.r.o. [zrušená]
 • IČO 36207489
 • DIČ 2021628565
 • Sídlo Pekárska 11, 917 01 Trnava
 • Dátum vzniku 7. júna 2001, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29018/T
 • Historický názov Pensión St. Maria s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  (platné do 2. decembra 2015 )
  Pensión St. Maria s.r.o.
  (platné do 21. júna 2012 )
  MARWENEX, s.r.o.
  (platné do 12. marca 2010 )
 • Historické sídlo 172, 976 02 Staré Hory
  (platné do 28. decembra 2011)
  Vodná 6, 040 01 Košice
  (platné do 12. marca 2010)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 30.januára 2016
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovateľská činnosť 7.6.2001
reklamná a propagačná činnosť 7.6.2001
prieskum trhu 7.6.2001
vedenie účtovníctva 7.6.2001
prekladateľské a tlmočnícke služby 7.6.2001
automatizované spracovanie dát 7.6.2001
čistiaci a upratovací servis 7.6.2001
maloobchod a veľkoobchod s výrobkami drevárskeho, nábytkárskeho, sklárskeho, stavebného, textilného, obuvníckeho, potravinárskeho, papierenského, sanitárneho, chemického /mimo jedov a žieravín/, elektronického a elektrotechnického, strojárskeho a hutníckeho priemyslu 7.6.2001
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 12.3.2010
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 12.3.2010
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 12.3.2010
prenájom hnuteľných vecí 12.3.2010
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 12.3.2010
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Trnava (č.k. 25K/22/2012-351) zo dňa 24.10.2012 zbavil Ing. Renátu Petrovú, so sídlom Komenského 33, 927 05 Šaľa funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu konkurznej podstaty ustanovil Mgr. Ladislava Zselinszkeho, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda.
2. Rozhodnutím Okresného súdu Trnava zo dňa 23.04.2014, č. k.: 25K/22/2012 - 508, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2014, bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bola obchodná spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená.
3. Uznesením Okresného súdu Trnava (č.k. 25K/22/2012-560) zo dňa 09.06.2014 zbavil Mgr. Ladislava Zselinszkeho, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda funkcie správcu konkurznej podstaty.