Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

 • Názov Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • IČO 36211222
 • DIČ 2020062319
 • IČ DPH SK2020062319 podľa §4
 • Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Dátum vzniku 1. januára 2002, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1203/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 111 617 970 € / splatené 111 617 970 €
  Podľa účtovnej závierky: 111 618 000 €
 • Historický názov Východoslovenská energetika a.s.
  (platné do 19. júna 2014 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Alena Rozsypalová Člen predstavenstva Čápkova 25/18, 602 00 Brno, Česká republika 1. augusta 2017
Karl Kraus Predseda predstavenstva Kapellenstrasse 28, 509 97 Kolín, Nemecká spolková republika 1. apríla 2014
Thomas Jan Hejcman Člen predstavenstva Schloßstraße 5, 832 78 Traunstein, Nemecká spolková republika 1. apríla 2014
Ing. Vladimír Dolný Podpredseda predstavenstva Rovníková 9, 040 20 Košice 17. marca 2017
Ing. Miroslav Baláž Člen predstavenstva Piešťanská cesta 573/10, 920 41 Leopoldov 12. júna 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 21. decembra 2001] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
MUDr. Michal Varga Dozorná rada Vojany 12, 076 72 Vojany 16. decembra 2016
Ing. Rastislav Klamár Dozorná rada Záhradná 349/11, 066 01 Humenné 16. decembra 2016
JUDr. Ján Cáfal Dozorná rada Európska trieda 11, 040 13 Košice 16. decembra 2016
Ing. Štefan Lasky Dozorná rada Mäsiarska 23, 040 01 Košice 16. decembra 2016
Ing. Eva Petruchová Predseda dozornej rady Rudná 45, 048 01 Rudná 1. mája 2017
PhDr. Patrik Bauer, PhD. Podpredseda dozornej rady Vráto 78, 370 01 České Budějovice, Česká republika 1. apríla 2014
Ing. Peter Sýkora Dozorná rada Javorová 2014/4, 052 01 Spišská Nová Ves 22. februára 2011
Magdaléna Gogoláková Dozorná rada Kisdyho 182/8, 040 01 Košice- Sever 23. februára 2019
Ing. Drahomír Štefko Dozorná rada Krosnianska 1491/81, 040 22 Košice 23. februára 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
výskumná a vývojová činnosť v rámci základného predmetu činnosti 21.12.2001
výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení pre elektrické vykurovanie 21.12.2001
opravy dopravných a mechanizačných prostriedkov 21.12.2001
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov 21.12.2001
výkony výpočtovej a reprografickej techniky 21.12.2001
poskytovanie software 21.12.2001
organizácia školení, skúšok a seminárov 21.12.2001
prevádzkovanie železničnej vlečky 21.12.2001
oprava motorových dopravných prostriedkov, motorových vozíkov 21.12.2001
výkon činnosti stavbyvedúceho 21.12.2001
prevádzkovanie odstavných plôch 21.12.2001
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 25.2.2003
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 25.2.2003
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 25.2.2003
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 1.7.2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 1.7.2007
verejné obstarávanie 1.7.2007
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov 1.7.2007
prieskum trhu 1.7.2007
manažment a marketing 1.7.2007
vedenie účtovníctva 1.7.2007
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 1.7.2007
spracovanie údajov 1.7.2007
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 1.7.2007
prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov 1.7.2007
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo 1.7.2007
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností 1.7.2007
tlmočnícke a prekladateľské služby 1.7.2007
reklamná činnosť 1.7.2007
výkon činnosti stavebného dozoru 1.7.2007
komplexné riešenia informačných a výpočtových systémov 4.1.2013
automatizované spracovanie dát 4.1.2013
návrh a dodávka informačných systémov a počítačových sietí 4.1.2013
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 4.1.2013
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programovaného vybavenia, telekomunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky 4.1.2013
tvorba web stránok 4.1.2013
výstavnícka činnosť 4.1.2013
požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľného majetku 4.1.2013
ozvučovanie verejných priestranstiev a spoločenských podujatí 4.1.2013
vydavateľská činnosť 4.1.2013
zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom 4.1.2013
kopírovacie služby 4.1.2013
prenájom kancelárskej techniky 4.1.2013
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 4.1.2013
návrh a implementácia riešení v oblasti bezpečnosti informačných systémov v rozsahu voľných živností 4.1.2013
overovanie určených meradiel 7.1.2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 28.11.2014
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 10.6.2016
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa (Fond národného majetku Slovenskej republiky) zakladateľskou listinou zo dňa 17.12.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 1023/2001, Nz 1003/2001 zo dňa 17.12.2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení a zák. č. 92/91 Zb. v platnom znení v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 645 zo dňa 11.7.2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik Košice. Východoslovenská energetika a.s. preberá všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) štátneho podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik Košice, IČO: 00 152 170 zrušeného bez likvidácie na základe rozhodnutia MH SR č. 288/2001 zo dňa 14.12.2001.
2. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.12.2001.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.1.2002.
3. Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002.
4. Zmena stanov zo dňa 20.12.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 20.12.2002.
5. Zmena stanov zo dňa 23.1.2003.
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2003, priebeh osvedčený not. záp. č. N 813/2003 Nz 121764/2003 zo dňa 15.12.2003.
7. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia:

Obchodné meno: VSE IT služby, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 573 973
8. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.6.2014 Východoslovenská energetika a.s. zvýšila základné imamie spoločnosti VSE Development, a.s. nepeňažným vkladom časti svojho podniku. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke divízia Obchod tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
História zmien a podania