Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
98 871 € 89 601 € 709 210 € 606 391 € 657 277 € 757 624 € 788 787 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 343 € 2 578 € 541 215 € 579 510 € 617 802 € 656 096 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 343 € 2 578 € 541 215 € 579 510 € 617 802 € 656 096 €
012
A.II.1
Pozemky
3 214€ 3 214€ 3 214€ 3 214€
013
A.II.2
Stavby
2 448€ 2 578€ 365 212€ 382 333€ 399 452€ 416 572€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 895€ 172 789€ 193 963€ 215 136€ 236 310€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
94 528 € 87 023 € 709 210 € 65 176 € 77 559 € 138 383 € 130 753 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 469 € 20 816 € 30 653 €
036
B.I.5
Tovar
11 469€ 20 816€ 30 653€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 811 € 648 210 € 5 090 € 14 119 € 63 632 € 67 753 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 260€ 648 210€ 5 086€ 14 119€ 63 632€ 66 578€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
551€ 1 175€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
94 528 € 84 212 € 61 000 € 60 086 € 51 971 € 53 935 € 32 347 €
056
B.IV.1
Peniaze
88 103€ 81 146€ 60 059€ 60 086€ 51 918€ 53 859€ 32 278€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 425€ 3 066€ 941€ 53€ 76€ 69€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
208 € 1 439 € 1 938 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
208€ 1 439€ 1 938€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
98 871 € 89 601 € 709 210 € 606 391 € 657 277 € 757 624 € 788 787 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
87 930 € 87 678 € 401 436 € 256 622 € 261 195 € 288 717 € 339 126 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
71 105 € 93 105 € 415 000 € 415 000 € 415 000 € 415 000 € 415 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
71 105€ 93 105€ 415 000€ 415 000€ 415 000€ 415 000€ 415 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 731 € -20 868 € -165 018 € -160 445 € -132 922 € -82 514 € -5 383 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 731€ -20 868€ -165 018€ -160 445€ -132 922€ -82 514€ -5 383€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
22 252 € 8 137 € 144 814 € -4 573 € -27 523 € -50 409 € -77 131 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 941 € 1 923 € 307 774 € 349 769 € 396 082 € 468 907 € 449 661 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 440 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 440€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
89 € 16 € 0 € 16 € 151 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
89€ 16€ 16€ 151€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
10 852 € 1 907 € 307 774 € 115 614 € 63 526 € 59 646 € 109 336 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
977€ 7 105€ 10 071€ 33 211€ 22 451€ 84 667€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
160 605€ 102 005€ 22 020€ 24 430€ 20 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
941€ 761€ 2 420€ 2 910€ 2 858€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
565€ 428€ 1 673€ 3 303€ 1 678€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 369€ 718€ 140 064€ 2 631€ 4 202€ 5 113€ 133€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
907€ 1 439€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
234 155 € 332 540 € 407 821 € 340 174 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
39 296€ 105 594€ 144 483€ 211 152€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
194 859€ 226 946€ 263 338€ 129 022€