Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 110€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 621€ 1 411€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 489 € -1 411 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 560 615 € 647 942 € 487 462 € 218 166 € 749 258 € 114 488 € 8 823 € 2 084 718 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 494 681€ 805 903€ 421 601€ 218 166€ 839 481€ 30 410€ 8 823€ 2 084 718€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
65 934€ -157 961€ 65 861€ -90 223€ 84 078€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 430 552 € 554 079 € 438 982 € 169 213 € 686 684 € 109 653 € 83 257 € 1 988 841 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
382 410€ 164 595€ 175 048€ 77 106€ 235 084€ 31 873€ 2 609€ 1 167 115€
10
B.2
Služby
1 048 142€ 389 484€ 263 934€ 92 107€ 451 600€ 77 780€ 80 648€ 821 726€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
130 063 € 93 863 € 49 969 € 48 953 € 61 163 € 4 835 € -74 434 € 95 877 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
69 267 € 43 987 € 37 908 € 39 569 € 44 373 € 39 004 € 37 997 € 60 582 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 661€ 32 010€ 28 156€ 27 724€ 44 958€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 241€ 10 722€ 9 533€ 7 900€ 12 713€
16
C.4
Sociálne náklady
1 667€ 1 641€ 1 315€ 2 373€ 2 911€
17
D
Dane a poplatky
3 009€ 1 667€ 1 557€ 1 543€ 1 505€ 1 899€ 1 386€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 777€ 6 884€ 4 906€ 5 202€ 8 467€ 10 042€ 19 006€ 24 560€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€ 46 206€ 6 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
56 039€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 405€ 3 880€ 5 542€ 139€ 6 520€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 786€ 413€ 589€ 353€ 178€ 2 448€ 29€ 316€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
41 129 € 34 959 € 10 551 € 2 425 € 13 160 € -48 558 € -126 352 € 10 419 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 20€ 1€ 6€
39
N
Nákladové úroky
1 312€ 684€ 219€ 297€ 103€ 3 412€ 3 245€
40
XI.
Kurzové zisky
51€ 6€ 10€ 1€ 6€ 23€ 214€
41
O
Kurzové straty
584€ 649€ 24€ 40€ 127€ 42€ 522€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 550€ 4 089€ 3 702€ 3 248€ 2 873€ 3 390€ 1 132€ 1 985€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 395 € -5 416 € -3 934 € -3 583 € -2 974 € -3 511 € -4 538 € -5 538 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
26 734 € 29 543 € 6 617 € -1 158 € 10 186 € -52 069 € -130 890 € 4 881 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 649 € 3 385 € 4 € 960 € 1 360 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 649€ 3 385€ 4€ 960€ 1 360€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
19 085 € 26 158 € 6 617 € -1 158 € 10 182 € -53 029 € -130 890 € 3 521 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
26 734 € 29 543 € 6 617 € -1 158 € 10 186 € -52 069 € -130 890 € 4 881 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
19 085 € 26 158 € 6 617 € -1 158 € 10 182 € -53 029 € -130 890 € 3 521 €