Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 28.2.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 45 z roku 2017 6.3.2017
 • Úpadca DISCO MAX k.s.
  IČO: 36312258
  Hviezdoslavova 5
  971 01   Prievidza
 • Navrhovatelia DISCO MAX k.s.
  IČO: 36312258
  Hviezdoslavova 5
  97101 Prievidza
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušenie spoločnosti DISCO MAX k.s., Hviezdoslavova 5, 971 01 Prievidza, IČO 36 312 258, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sr vo vložke číslo 10036/R, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38CbR/91/2016
 • ICS 3116209042
 • Vydal Mgr. Filip Bojda
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Petra Pazderová

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
6.3.2017
Rozhodnutie Zrušenie