Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

H TREND s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
737€ 15 613€ 48 031€ 39 982€ 64 530€ 68 728€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
410€ 14 729€ 40 087€ 30 429€ 45 922€ 56 226€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
327 € 884 € 7 944 € 9 553 € 18 608 € 12 502 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 224 € 1 217 € 7 857 € 4 000 € 12 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 224€ 1 217€ 7 857€ 4 000€ 12 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
445 € 5 240 € 13 684 € 7 623 € 9 942 € 11 755 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
436€ 2 224€ 2 074€ 1 691€ 934€
10
B.2
Služby
445€ 4 804€ 11 460€ 5 549€ 8 251€ 10 821€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-118 € -132 € -4 523 € 9 787 € 12 666 € 12 747 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
567 € 2 054 € 4 259 € 8 383 € 7 955 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 520€ 3 154€ 6 000€ 5 610€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
534€ 1 105€ 2 112€ 1 698€
16
C.4
Sociálne náklady
271€ 647€
17
D
Dane a poplatky
10€ 12€ 117€ 141€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 250€ 600€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 9€ 324€ 10 301€ 679€ 18€ 4€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 483€ 65€ 1 041€ 3 373€ 901€ 2 146€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 € -4 592 € 810 € 2 673 € 3 422 € 3 283 € 2 509 €
39
N
Nákladové úroky
1 815€ 1 814€ 1 813€ 1 276€ 1 051€ 1 721€ 1 946€ 2 211€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
169€ 246€ 109€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104€ 98€ 129€ 516€ 1 169€ 1 810€ 1 097€ 1 272€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 919 € -1 912 € -1 942 € -1 792 € -2 220 € -3 362 € -2 797 € -3 374 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 918 € -1 912 € -6 534 € -982 € 453 € 60 € 486 € -865 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
37 € 960 € 960 € 960 € 801 € 328 € 271 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
37€ 960€ 960€ 960€ 801€ 328€ 271€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 955 € -1 912 € -7 494 € -1 942 € -507 € -741 € 158 € -1 136 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 918 € -1 912 € -6 534 € -982 € 453 € 60 € 486 € -865 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 955 € -1 912 € -7 494 € -1 942 € -507 € -741 € 158 € -1 136 €