Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
305 765 € 204 821 € 142 878 € 119 702 € 46 627 € 15 360 € 16 920 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
305 765€ 204 821€ 142 878€ 119 702€ 46 627€ 15 360€ 16 920€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
237 632 € 216 934 € 133 980 € 134 235 € 42 563 € 11 060 € 14 914 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
155 315€ 122 248€ 88 178€ 117 549€ 27 437€ 7 941€ 5 717€
10
B.2
Služby
82 317€ 94 686€ 45 802€ 16 686€ 15 126€ 3 119€ 9 197€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
68 133 € -12 113 € 8 898 € -14 533 € 4 064 € 4 300 € 2 006 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
24 474 € 6 167 €
17
D
Dane a poplatky
716€ 836€ 287€ 181€ 847€ 192€ 792€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 310€ 20 753€ 4 704€ 994€ 2 379€ 3 767€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
300€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
799€ 4 939€ 1 783€ 409€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 643€ 3 272€ 604€ 1 226€ 66€ 209€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
12 789 € -38 202 € 5 386 € -15 531 € 2 159 € 1 520 € -2 553 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
284€ 167€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 490€ 995€ 3 399€ 271€ 159€ 151€ 143€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 774 € -1 162 € -3 399 € -271 € -159 € -149 € -142 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 015 € -39 364 € 1 987 € -15 802 € 2 000 € 1 371 € -2 695 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 € 72 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 72€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 015 € -39 364 € 1 027 € -16 762 € 1 040 € 411 € -2 767 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 015 € -39 364 € 1 987 € -15 802 € 2 000 € 1 371 € -2 695 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 015 € -39 364 € 1 027 € -16 762 € 1 040 € 411 € -2 767 €