Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CPDP Prievozská a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
980 585 € 771 561 € 919 560 € 985 412 € 979 574 € 1 063 222 € 1 078 353 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
980 585€ 771 561€ 919 560€ 985 412€ 979 574€ 1 063 222€ 1 078 353€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
414 840 € 404 348 € 432 734 € 450 101 € 364 713 € 422 157 € 490 606 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
146 605€ 161 099€ 172 035€ 186 673€ 174 186€ 189 796€ 194 042€
10
B.2
Služby
268 235€ 243 249€ 260 699€ 263 428€ 190 527€ 232 361€ 296 564€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
565 745 € 367 213 € 486 826 € 535 311 € 614 861 € 641 065 € 587 747 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 671 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 205€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
424€
16
C.4
Sociálne náklady
42€
17
D
Dane a poplatky
18 220€ 10 205€ 10 205€ 10 205€ 11 056€ 10 544€ 10 204€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
237 060€ 89 063€ 1 308 774€ 93 481€ 700 000€ 143 017€ 514 559€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 149€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-38€ -116 293€ 104 666€ 1 789€ 565€ 9 311€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 792€ 3 140€ 3 590€ 40€ 59€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 916€ 122 246€ 2 164€ 107€ 3€ 364€ 230€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
307 708 € 265 132 € -934 244 € 429 769 € -96 704 € 477 829 € 62 754 €
38
X.
Výnosové úroky
20€ 28€ 75€ 54€ 94€
39
N
Nákladové úroky
70 912€ 66 416€ 240 504€ 415 352€ 441 530€ 444 367€ 495 831€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 7€ 4€
41
O
Kurzové straty
98€ 108€ 175€ 44€ 49€ 23€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 861€ 3 975€ 20 451€ 2 863€ 2 713€ 3 069€ 6 238€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-73 773 € -70 488 € -261 043 € -418 362 € -444 212 € -447 424 € -501 994 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
233 935 € 194 644 € -1 195 287 € 11 407 € -540 916 € 30 405 € -439 240 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
76 520 € -29 612 € -274 443 € 42 757 € -118 934 € -45 126 € 121 306 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
76 520€ -18 260€ 39 651€ 2 885€ 10 773€ 10€ 18€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-11 352€ -314 094€ 39 872€ -129 707€ -45 136€ 121 288€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
157 415 € 224 256 € -920 844 € -31 350 € -421 982 € 75 531 € -560 546 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
233 935 € 194 644 € -1 195 287 € 11 407 € -540 916 € 30 405 € -439 240 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
157 415 € 224 256 € -920 844 € -31 350 € -421 982 € 75 531 € -560 546 €