Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
-
-
01.07.2009
30.06.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
563 468 € 630 479 € 448 787 € 383 715 € 551 116 € 379 151 € 463 280 € 592 494 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
78 730 € 79 315 € 93 616 € 120 872 € 128 019 € 148 098 € 175 654 € 165 900 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
78 730 € 79 315 € 93 616 € 120 872 € 128 019 € 148 098 € 175 654 € 165 900 €
012
A.II.1
Pozemky
21 576€ 21 576€ 21 576€ 21 576€ 21 576€ 21 576€ 21 576€ 21 576€
013
A.II.2
Stavby
28 506€ 42 438€ 56 370€ 70 302€ 84 234€ 98 165€ 115 379€ 133 988€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 648€ 15 301€ 15 670€ 28 994€ 18 015€ 28 357€ 38 699€ 7 017€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 194€ 3 319€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
481 481 € 547 691 € 332 280 € 260 023 € 420 813 € 228 554 € 284 215 € 424 179 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
154 066 € 165 785 € 140 442 € 127 283 € 82 032 € 116 636 € 74 498 € 127 537 €
032
B.I.1
Materiál
76 156€ 82 029€ 52 760€ 46 659€ 59 181€ 56 402€ 44 767€ 38 205€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
75 230€ 83 756€ 87 682€ 80 624€ 22 851€ 60 234€ 29 731€ 89 332€
036
B.I.5
Tovar
2 680€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
218 040 € 282 876 € 160 089 € 120 181 € 300 461 € 110 025 € 154 298 € 290 972 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
204 745€ 282 783€ 160 410€ 111 512€ 299 195€ 110 025€ 154 613€ 290 762€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 725€ 120€ 9 120€ 1 266€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-430€ 93€ -441€ -451€ -315€ 210€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
109 375 € 99 030 € 31 749 € 12 559 € 38 320 € 1 893 € 55 419 € 5 670 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 333€ 2 967€ 1 514€ 939€ 2 367€ 1 893€ 4 327€ 5 058€
057
B.IV.2
Účty v bankách
106 042€ 96 063€ 30 235€ 11 620€ 35 953€ 51 092€ 612€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 257 € 3 473 € 22 891 € 2 820 € 2 284 € 2 499 € 3 411 € 2 415 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 734€ 2 148€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 257€ 3 473€ 2 891€ 2 820€ 2 284€ 2 499€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
677€ 267€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
20 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
563 468 € 630 479 € 448 787 € 383 715 € 551 116 € 379 151 € 463 280 € 592 494 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
153 176 € 142 136 € 95 611 € 68 816 € 89 362 € -42 733 € 82 009 € 61 197 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
134 833 € 88 308 € 112 254 € 82 059 € -50 036 € 74 707 € 53 894 € 79 750 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
216 997€ 216 997€ 216 997€ 216 997€ 216 997€ 216 997€ 216 997€ 232 289€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-82 164€ -128 689€ -104 743€ -134 938€ -267 033€ -142 290€ -163 103€ -152 539€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 040 € 46 525 € -23 946 € -20 546 € 132 095 € -124 743 € 20 812 € -25 856 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
410 292 € 488 343 € 353 176 € 314 899 € 461 754 € 421 884 € 381 271 € 531 293 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
23 050 € 21 565 € 19 870 € 16 844 € 33 194 € 25 903 € 29 130 € 23 782 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 050€ 21 565€ 19 870€ 16 844€ 33 194€ 25 903€ 29 130€ 23 782€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 143 € 923 € 355 € 975 € 712 € 977 € 5 170 € 6 013 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
781€ 923€ 355€ 975€ 712€ 977€ 5 170€ 6 013€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
18 362€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
250 133 € 465 855 € 332 951 € 297 080 € 427 848 € 318 409 € 303 260 € 416 021 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
103 588€ 270 570€ 159 566€ 93 365€ 182 233€ 131 484€ 122 526€ 224 274€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 946€ 44€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119 797€ 138 077€ 134 539€ 173 168€ 201 591€ 157 361€ 157 361€ 167 561€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 615€ 13 903€ 13 454€ 12 539€ 13 853€ 12 433€ 12 433€ 10 564€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 602€ 8 705€ 8 701€ 7 877€ 8 538€ 7 567€ 7 887€ 6 154€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 238€ 31 489€ 10 937€ 1 898€ 21 633€ 9 391€ -63€ 7 424€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
293€ 3 111€ 5 754€ 8 233€ 173€ 170€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
44 032€ 43 711€ 46 245€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
117 966 € 32 563 € 39 232 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
117 966€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
32 563€ 39 232€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
4 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
4€