Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Polycasa Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 392 910 € 12 729 608 € 15 114 223 € 18 419 395 € 29 742 516 € 30 932 269 € 27 471 762 € 23 119 561 € 22 489 702 € 18 278 645 € 13 002 310 € 11 929 961 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 080 053 € 1 282 974 € 2 006 774 € 6 081 977 € 19 040 680 € 22 400 047 € 19 316 822 € 15 576 678 € 7 666 606 € 7 435 602 € 4 178 225 € 887 506 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 006 € 2 931 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 006€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 931€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 075 047 € 1 280 043 € 1 006 774 € 701 215 € 520 164 € 501 139 € 511 687 € 408 791 € 556 617 € 725 613 € 921 116 € 887 506 €
013
A.II.2
Stavby
118 814€ 59 314€ 67 378€ 75 442€ 83 506€ 91 570€ 99 634€ 107 698€ 155 839€ 221 803€ 287 767€ 353 714€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
943 655€ 1 024 186€ 609 633€ 468 083€ 357 634€ 331 332€ 398 541€ 282 748€ 395 207€ 482 218€ 598 768€ 494 224€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 571€ 5 577€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 007€ 190 972€ 324 192€ 152 119€ 73 453€ 72 666€ 7 941€ 12 774€ 16 021€ 29 010€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 33 991€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 000 000 € 5 380 762 € 18 520 516 € 21 898 908 € 18 805 135 € 15 167 887 € 7 109 989 € 6 709 989 € 3 257 109 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 000 000€ 5 380 762€ 18 520 516€ 21 898 908€ 18 805 135€ 15 167 887€ 7 109 989€ 6 709 989€ 3 257 109€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 307 490 € 11 445 876 € 13 105 270 € 12 333 969 € 10 699 983 € 8 527 032 € 8 152 404 € 7 516 350 € 14 792 544 € 10 816 922 € 8 763 248 € 11 017 427 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 066 649 € 2 425 976 € 3 542 368 € 2 504 723 € 1 629 901 € 2 073 109 € 1 814 203 € 1 760 513 € 2 916 700 € 1 700 795 € 1 818 904 € 2 119 133 €
032
B.I.1
Materiál
460 426€ 983 365€ 1 541 877€ 1 029 622€ 432 839€ 743 480€ 551 895€ 1 038 124€ 1 022 414€ 1 160 146€ 761 882€ 868 253€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
316 317€ 142 685€ 682 581€ 337 076€ 160 223€ 211 864€ 151 098€ 56 355€ 340 688€
034
B.I.3
Výrobky
1 032 329€ 990 460€ 1 027 860€ 883 218€ 829 252€ 910 424€ 888 790€ 582 967€ 1 461 047€ 356 279€ 580 103€ 784 240€
036
B.I.5
Tovar
257 577€ 309 466€ 290 050€ 254 807€ 207 587€ 207 341€ 222 420€ 83 067€ 92 551€ 124 445€ 93 548€ 155 713€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
462 784 € 412 779 € 434 043 € 395 837 € 339 017 € 244 508 € 234 424 € 292 962 € 98 310 € 72 804 € 11 544 € 33 094 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
178 092€ 173 405€ 168 658€ 142 678€ 142 678€ 142 678€ 142 678€ 142 678€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
284 692€ 239 374€ 265 385€ 253 159€ 196 339€ 101 830€ 91 746€ 150 284€ 98 310€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 419 571 € 6 222 876 € 6 251 603 € 6 011 967 € 5 872 610 € 5 060 875 € 5 402 518 € 4 534 883 € 10 894 720 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 229 231€ 5 838 057€ 6 062 523€ 6 008 530€ 5 872 610€ 5 049 577€ 5 353 946€ 4 428 991€ 10 817 119€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
190 340€ 384 819€ 189 080€ 11 298€ 48 447€ 105 749€ 77 456€ 6 003€ 32 085€ 476 532€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 437€ 125€ 143€ 145€ 228€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 358 486 € 2 384 245 € 2 877 256 € 3 421 442 € 2 858 455 € 1 148 540 € 701 259 € 927 992 € 882 814 € 1 496 518 € 856 144 € 499 801 €
056
B.IV.1
Peniaze
241€ 59€ 313€ 247€ 241€ 340€ 57€ 130€ 212€ 628€ 695€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 358 245€ 2 384 186€ 2 876 943€ 3 421 195€ 2 858 214€ 1 148 200€ 701 202€ 927 862€ 882 602€ 1 495 890€ 855 449€ 499 801€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 367 € 758 € 2 179 € 3 449 € 1 853 € 5 190 € 2 536 € 26 533 € 30 552 € 26 121 € 60 837 € 25 028 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 367€ 758€ 2 179€ 3 449€ 1 853€ 5 190€ 2 536€ 26 533€ 30 552€ 26 121€ 25 378€ 24 696€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
35 459€ 332€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 392 910 € 12 729 608 € 15 114 223 € 18 419 395 € 29 742 516 € 30 932 269 € 27 471 762 € 23 119 561 € 22 489 702 € 18 278 645 € 13 002 310 € 11 929 961 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 785 895 € 8 062 755 € 8 621 125 € 13 135 707 € 26 205 132 € 22 617 507 € 19 498 749 € 16 875 905 € 14 091 079 € 12 876 266 € 10 816 624 € 8 290 248 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 997 € 4 484 996 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 997€ 4 484 996€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
448 832 € 448 832 € 448 832 € 448 832 € 448 832 € 448 832 € 448 500 € 448 500 € 448 500 € 448 500 € 448 500 € 448 516 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
448 832€ 448 832€ 448 832€ 448 832€ 448 832€ 448 832€ 448 500€ 448 500€ 448 500€ 448 500€ 448 500€ 448 516€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
241 630 € 687 296 € 0 € 4 131 549 € 17 683 678 € 14 564 920 € 11 942 076 € 9 157 250 € 7 942 437 € 5 882 795 € 3 356 394 € 1 758 947 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
241 630€ 687 296€ 4 131 549€ 17 683 678€ 14 564 920€ 11 942 076€ 9 157 250€ 7 942 437€ 5 882 795€ 3 356 394€ 1 758 947€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 610 436 € 2 441 630 € 3 687 296 € 4 070 329 € 3 587 625 € 3 118 758 € 2 622 844 € 2 784 826 € 1 214 813 € 2 059 642 € 2 526 401 € 1 597 457 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 607 015 € 4 666 853 € 6 493 098 € 5 283 688 € 3 537 384 € 8 314 762 € 7 973 013 € 6 243 656 € 8 398 623 € 5 402 379 € 2 185 686 € 3 637 290 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 530 078 € 1 234 947 € 1 166 953 € 1 148 074 € 941 274 € 578 145 € 588 317 € 571 421 € 464 363 € 472 714 € 219 065 € 353 814 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
97 461€ 100 923€ 96 572€ 95 253€ 93 340€ 151 787€ 159 323€ 67 609€ 63 181€ 82 908€ 52 019€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
951 565€ 541 565€ 429 007€ 448 520€ 347 000€ 100 000€ 100 000€ 50 000€ 40 000€ 30 000€ 18 024€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
481 052€ 592 459€ 641 374€ 604 301€ 500 934€ 326 358€ 328 994€ 453 812€ 361 182€ 359 806€ 167 046€ 335 790€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
779 € 2 360 € 4 018 € 4 716 € 2 494 € 4 090 618 € 3 799 114 € 3 518 010 € 4 724 € 2 615 € 608 € 3 618 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 088 510€ 3 787 041€ 3 511 974€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
779€ 2 360€ 4 018€ 4 716€ 2 494€ 2 108€ 12 073€ 6 036€ 4 724€ 2 615€ 608€ 3 618€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 076 158 € 3 429 546 € 5 322 127 € 4 130 898 € 2 593 616 € 3 645 999 € 3 585 582 € 2 154 225 € 7 929 536 € 4 927 050 € 1 966 013 € 3 279 858 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 819 203€ 3 192 905€ 5 079 348€ 3 763 894€ 2 124 084€ 3 212 163€ 3 327 196€ 2 018 756€ 4 722 568€ 3 219 076€ 1 644 918€ 3 114 054€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
98€ 43€ 43€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 029 532€ 1 268 168€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
143 963€ 124 707€ 126 454€ 120 903€ 123 236€ 173 296€ 138 162€ 77 095€ 78 250€ 78 091€ 84 923€ 71 500€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
82 037€ 73 833€ 67 554€ 64 759€ 62 958€ 63 079€ 52 858€ 46 400€ 47 667€ 44 948€ 42 985€ 43 650€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
24 524€ 19 850€ 20 827€ 144 458€ 236 603€ 197 461€ 67 153€ 11 876€ 51 476€ 316 724€ 193 187€ 50 654€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 431€ 18 251€ 27 944€ 36 884€ 46 735€ 213€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 423 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 423€