Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 633 984 € 28 970 969 € 36 420 012 € 36 819 276 € 25 890 305 € 20 262 870 € 19 142 891 € 14 178 936 € 10 328 935 € 7 329 888 € 6 831 906 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
549 206 € 219 753 € 226 340 € 232 789 € 540 232 € 2 587 473 € 1 730 690 € 1 430 478 € 2 936 590 € 2 898 321 € 1 582 592 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
385 082 €
007
A.I.4
Goodwill
385 082€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
122 474 € 143 021 € 153 817 € 161 807 € 88 418 € 2 523 291 € 1 688 141 € 1 387 929 € 2 919 041 € 2 878 405 € 1 550 394 €
012
A.II.1
Pozemky
73 921€ 80 949€ 80 949€ 80 949€ 73 921€ 334 836€ 292 067€ 677 471€ 1 893 292€ 1 893 292€ 535 839€
013
A.II.2
Stavby
41 745€ 50 983€ 59 451€ 68 689€ 7 385€ 7 883€ 8 382€ 8 879€ 9 377€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 808€ 11 089€ 13 417€ 12 169€ 14 497€ 52 993€ 92 919€ 120 618€ 10 571€ 23 393€ 34 665€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
43 307€ 45 187€ 176 948€ 122 993€ 140 665€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 135 462€ 1 252 463€ 536 770€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
426 732 € 76 732 € 72 523 € 70 982 € 66 732 € 64 182 € 42 549 € 42 549 € 17 549 € 19 916 € 32 198 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
76 732€ 76 732€ 71 732€ 70 982€ 66 732€ 64 182€ 42 549€ 42 549€ 17 549€ 19 916€ 32 198€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
350 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
791€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 245 560 € 24 365 698 € 26 330 536 € 25 619 512 € 25 344 714 € 17 673 074 € 17 410 195 € 12 745 066 € 7 388 923 € 4 429 041 € 5 245 962 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 555 994 € 7 488 055 € 6 114 266 € 7 483 054 € 6 682 755 € 2 062 167 € 197 888 € 535 758 € 581 €
032
B.I.1
Materiál
3 769€ 3 769€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
92 619€ 266 204€ 210€ 210€ 25 569€ 322 458€ 194 119€ 210 617€
036
B.I.5
Tovar
5 463 375€ 7 221 851€ 6 114 056€ 7 482 844€ 6 657 186€ 1 735 940€ 325 141€ 581€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
911 397 € 598 000 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
911 397€ 598 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
20 446 566 € 15 498 800 € 20 076 565 € 17 838 379 € 15 338 715 € 15 604 928 € 17 160 992 € 11 339 743 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 292 278€ 2 811 762€ 3 804 885€ 4 553 284€ 4 902 888€ 2 795 740€ 1 814 380€ 3 501 192€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
365 532€ 2 210 564€ 555 541€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
14 386 031€ 10 437 854€ 10 004 195€ 9 453 576€ 6 440 531€ 9 887 105€ 13 317 905€ 4 895 320€ 4 217 707€ 3 125 657€ 3 342 057€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
496 164€ 496 164€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 420€ 461€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 458€ 244 412€ 104 174€ 161 989€ 245 816€ 60 328€ 52 270€ 10 706€ 1 260€ 5 606€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 395 267€ 2 002 352€ 3 456 122€ 3 173 366€ 3 749 480€ 2 861 755€ 1 976 437€ 2 387 690€ 1 285 631€ 1 101 605€ 821 609€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
243 000 € 1 378 843 € 139 705 € 298 079 € 2 411 847 € 5 979 € 51 315 € 271 565 € 669 742 € 171 579 € 184 876 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 062€ 3 931€ 28 900€ 47 490€ 14 351€ 3 991€ 2 263€ 103 185€ 1 409€ 165 694€ 906€
057
B.IV.2
Účty v bankách
233 938€ 1 374 912€ 110 805€ 250 589€ 2 397 496€ 1 988€ 49 052€ 168 380€ 668 333€ 5 885€ 183 970€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 839 218 € 4 385 518 € 9 863 136 € 10 966 975 € 5 359 € 2 323 € 2 006 € 3 392 € 3 422 € 2 526 € 3 352 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 839 218€ 4 385 518€ 9 863 136€ 10 966 975€ 5 359€ 2 323€ 2 006€ 3 392€ 3 422€ 2 526€ 3 352€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 633 984 € 28 970 969 € 36 420 012 € 36 819 276 € 25 890 305 € 20 262 870 € 19 142 891 € 14 178 936 € 10 328 935 € 7 329 888 € 6 831 906 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
332 217 € 224 300 € 191 144 € 202 382 € 110 176 € -654 554 € -650 437 € -782 205 € 166 771 € 137 953 € 121 004 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
654 554 € 654 554 € 654 554 € 654 554 € 654 554 € 4 813 € 4 813 € 4 813 € 4 813 € 4 813 € 3 319 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
654 554€ 654 554€ 654 554€ 654 554€ 654 554€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
4 813€ 4 813€ 4 813€ 4 813€ 4 813€ 3 319€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 452 € 11 452 € 11 452 € 11 452 € 11 452 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 452€ 11 452€ 11 452€ 11 452€ 11 452€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-474 906 € -508 062 € -496 824 € -624 463 € -699 206 € -695 090 € -826 851 € 62 880 € 93 306 € 76 360 € 61 891 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
430 179€ 397 023€ 397 023€ 269 384€ 194 641€ 194 641€ 62 880€ 62 880€ 93 306€ 76 360€ 61 891€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-905 085€ -905 085€ -893 847€ -893 847€ -893 847€ -889 731€ -889 731€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
107 917 € 33 156 € -11 238 € 127 639 € 110 176 € -4 116 € 131 768 € -889 731 € 28 819 € 16 947 € 15 961 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
30 101 256 € 28 546 158 € 36 228 951 € 36 616 977 € 25 780 212 € 20 917 424 € 19 793 328 € 14 961 141 € 10 162 164 € 7 191 935 € 6 706 305 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 375 € 123 620 € 3 319 € 8 147 € 6 309 € 8 007 € 5 806 € 3 252 € 3 052 € 2 496 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 375€ 123 620€ 3 319€ 8 147€ 6 309€ 8 007€ 5 806€ 3 252€ 3 052€ 2 496€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 356 177 € 16 356 856 € 21 288 276 € 21 288 032 € 437 € 605 € 1 077 € 5 001 578 € 1 111 € 867 € 522 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
14 414 398€ 14 414 398€ 19 345 890€ 19 345 890€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
679€ 607€ 363€ 437€ 605€ 1 077€ 1 386€ 1 111€ 867€ 522€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 941 779€ 1 941 779€ 1 941 779€ 1 941 779€ 5 000 192€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 739 704 € 12 189 302 € 14 817 055 € 15 325 626 € 25 771 628 € 20 910 510 € 19 784 244 € 9 724 387 € 9 928 431 € 6 958 646 € 6 473 917 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 137 078€ 3 856 453€ 6 583 949€ 6 846 654€ 8 276 714€ 5 136 261€ 4 118 743€ 3 137 721€ 1 031 211€ 9 770€ 26 302€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 038 195€ 1 150 074€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
254€ -39 546€ 1 981 357€ 15 405€ 8 105€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
137 733€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 499 636€ 2 157 025€ 2 157 025€ 2 157 925€ 1 526 052€ 450 067€ 368 267€ 1 872 712€ 1 872 712€ 1 873 512€ 1 720 939€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 009 136€ 1 009 336€ 897 002€ 545€ 9 747 321€ 10 553 095€ 10 251 898€ 3 688 002€ 3 023 268€ 4 370 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 201€ 2 916€ 2 817€ 3 481€ 4 526€ 4 309€ 4 037€ 5 246€ 6 236€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 420€ 4 149€ 2 115€ 1 772€ 2 442€ 2 391€ 2 025€ 3 158€ 2 015€ 2 568€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 776€ 255€ 2 716€ 5 549€ 465€ 799€ 20 154€ 333 447€ 2 347€ 2 680€ 2 354€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 067 078€ 5 163 813€ 5 165 013€ 5 133 994€ 5 066 413€ 4 764 111€ 5 057 811€ 2 392 816€ 3 311 559€ 2 034 050€ 345 018€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
229 370€ 229 370€ 229 370€ 229 370€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
200 511 € 200 511 € -83 € -83 € -83 € 4 597 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
200 511€ 200 511€ -83€ -83€ -83€ 4 597€