Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 872 446 € 5 144 334 € 10 455 408 € 8 225 970 € 6 200 560 € 4 680 381 € 5 133 294 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 793 137€ 5 062 153€ 10 455 408€ 8 225 970€ 6 200 560€ 4 680 381€ 5 133 294€
07
II.3
Aktivácia
79 309€ 82 181€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 838 236 € 2 260 479 € 4 522 924 € 3 322 266 € 2 680 404 € 2 071 277 € 2 549 814 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
102 609€ 89 236€ 112 174€ 181 198€ 147 281€ 136 946€ 112 440€
10
B.2
Služby
1 735 627€ 2 171 243€ 4 410 750€ 3 141 068€ 2 533 123€ 1 934 331€ 2 437 374€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 034 210 € 2 883 855 € 5 932 484 € 4 903 704 € 3 520 156 € 2 609 104 € 2 583 480 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 887 740 € 2 751 698 € 3 214 995 € 2 982 539 € 2 524 451 € 2 429 504 € 2 098 862 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 109 692€ 1 986 651€ 2 396 505€ 2 205 496€ 1 871 907€ 1 794 290€ 1 575 969€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
723 456€ 716 808€ 765 945€ 725 666€ 607 925€ 596 346€ 488 609€
16
C.4
Sociálne náklady
54 592€ 48 239€ 52 545€ 51 377€ 44 619€ 38 868€ 34 284€
17
D
Dane a poplatky
5 652€ 5 396€ 5 625€ 5 529€ 6 219€ 5 956€ 5 793€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
137 155€ 129 662€ 118 605€ 80 918€ 64 020€ 85 920€ 74 445€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 750€ 10 783€ 27 690€ 12 833€ 23 983€ 7 200€ 7 722€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 474€ 1 387€ 10 211€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 000€ 2 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 980€ 61 914€ 16 672€ 9 301€ 5 993€ 14 095€ 19 975€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 005€ 25 406€ 26 657€ 26 189€ 21 918€ 21 348€ -3 340€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 086 € 42 390 € 2 609 577 € 1 830 663 € 923 313 € 87 671 € 435 417 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
38
X.
Výnosové úroky
50 619€ 55 651€ 54 344€ 51 827€ 73 630€ 85 337€ 99 639€
40
XI.
Kurzové zisky
28€ 12 809€ 23€ 5 883€ 86€ 486€ 9 807€
41
O
Kurzové straty
1 657€ 345€ 22€ 151€ 2 788€ 20 919€ 4 004€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 174€ 1 354€ 1 295€ 1 304€ 1 120€ 1 110€ 1 209€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
47 816 € 66 761 € 53 050 € 56 255 € 69 808 € 63 794 € 104 233 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
41 730 € 109 151 € 2 662 627 € 1 886 918 € 993 121 € 151 465 € 539 650 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 094 € 36 758 € 597 252 € 426 602 € 224 788 € 44 665 € 109 508 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20 546€ 11 345€ 596 316€ 430 526€ 229 233€ 48 956€ 82 183€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 452€ 25 413€ 936€ -3 924€ -4 445€ -4 291€ 27 325€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
23 636 € 72 393 € 2 065 375 € 1 460 316 € 768 333 € 106 800 € 430 142 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
41 730 € 109 151 € 2 662 627 € 1 886 918 € 993 121 € 151 465 € 539 650 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
23 636 € 72 393 € 2 065 375 € 1 460 316 € 768 333 € 106 800 € 430 142 €