Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 409 497 € 4 971 344 € 1 641 332 € 3 502 452 € 1 956 351 € 2 922 437 € 2 805 735 € 3 709 352 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
90 936 € 78 151 € 57 336 € 70 297 € 610 663 € 1 210 965 € 1 458 836 € 2 615 508 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
90 936 € 78 151 € 57 336 € 70 297 € 110 245 € 66 840 € 218 111 € 566 335 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
90 936€ 78 151€ 57 336€ 70 297€ 110 245€ 66 840€ 218 111€ 131 503€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
434 832€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
500 418 € 1 144 125 € 1 240 725 € 2 049 173 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 144 125€ 1 240 725€ 2 049 173€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
500 418€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 311 773 € 4 886 064 € 1 577 083 € 3 427 366 € 1 344 374 € 1 710 621 € 1 344 663 € 1 087 515 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
291 008 € 1 214 786 € 318 840 € 2 674 154 € 472 300 € 369 937 € 429 590 € 394 643 €
032
B.I.1
Materiál
183€ 170€ 231€ 399€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
30 000€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
290 825€ 1 214 616€ 318 609€ 2 673 755€ 472 300€ 369 937€ 399 590€ 394 643€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
994 € 810 € 998 € 806 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
994€ 810€ 998€ 806€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
972 031 € 1 864 590 € 1 172 384 € 607 810 € 772 989 € 1 081 321 € 652 214 € 659 245 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
783 264€ 1 138 332€ 644 019€ 169 367€ 747 811€ 1 018 533€ 641 775€ 659 245€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
10 439€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 645€ 13€ 2 613€ 3€ 9 617€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
169 122€ 726 245€ 525 752€ 438 440€ 25 178€ 53 171€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
47 740 € 1 805 878 € 84 861 € 144 596 € 99 085 € 259 363 € 262 859 € 33 627 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 181€ 5 745€ 3 766€ 54 352€ 2 718€
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 559€ 1 800 133€ 81 095€ 90 244€ 96 367€ 259 363€ 262 859€ 33 627€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 788 € 7 129 € 6 913 € 4 789 € 1 314 € 851 € 2 236 € 6 329 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
35€ 43€ 82€ 25€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 753€ 7 086€ 6 831€ 4 764€ 1 314€ 851€ 2 236€ 6 329€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 409 497 € 4 971 344 € 1 641 332 € 3 502 452 € 1 956 351 € 2 922 437 € 2 805 735 € 3 709 352 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
694 305 € 149 646 € 137 471 € 129 727 € 228 544 € 134 549 € 40 982 € 39 022 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
126 214 € 130 168 € 122 425 € 120 156 € 127 910 € 34 343 € 32 384 € 11 473 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
126 214€ 130 168€ 122 425€ 120 156€ 127 910€ 34 343€ 32 384€ 11 473€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
560 788 € 12 175 € 7 743 € 2 932 € 93 995 € 93 567 € 1 959 € 20 910 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
715 192 € 4 821 698 € 1 503 861 € 3 372 725 € 1 727 807 € 2 787 888 € 2 764 753 € 3 670 330 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
35 777 € 33 377 € 23 615 € 27 602 € 17 274 € 24 253 € 16 266 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
33 377€ 30 977€ 21 215€ 27 602€ 17 274€ 24 253€ 16 266€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 400€ 2 400€ 2 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
33 566 € 30 541 € 91 261 € 23 441 € 1 553 € 90 639 € 1 553 € 1 553 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 580€ 3 022€ 2 525€ 2 253€ 1 553€ 1 553€ 1 553€ 1 553€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
29 986€ 27 519€ 88 736€ 21 188€ 89 086€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
533 314 € 4 757 780 € 1 388 985 € 3 321 682 € 1 708 980 € 2 421 525 € 2 529 232 € 3 278 611 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
329 521€ 4 092 746€ 1 209 629€ 3 094 747€ 1 578 928€ 2 371 425€ 2 267 262€ 2 913 795€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
220 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 782€ 101 527€ 80 833€ 131 665€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 804€ 13 586€ 9 533€ 11 962€ 11 523€ 11 943€ 12 526€ 9 821€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 278€ 10 881€ 7 676€ 9 980€ 7 530€ 7 563€ 15 047€ 6 125€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
148 265€ 517 344€ 29 892€ 50 867€ 37 310€ 30 594€ 81 417€ 55 184€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
17 664€ 21 696€ 51 422€ 22 461€ 73 689€ 152 980€ 73 686€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
251 471€ 233 968€ 19 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
112 535 € 354 900 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
112 535€ 354 900€