Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D. J. TRANSPORT, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 987€ 589 821€ 646 078€ 705 611€ 750 994€ 732 982€ 697 425€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 458 € 29 044 € 771 529 € 720 477 € 795 216 € 796 586 € 796 063 € 842 359 € 820 294 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
33 320€ 60 161€ 58 800€ 158 254€ 116 520€ 203 858€ 131 446€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 987€ 556 501€ 585 917€ 646 812€ 522 602€ 634 474€ 529 123€ 565 979€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
42€ 147 100€ 22 000€ 50 000€ 45 000€ 19 000€ 5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 416€ 3 057€ 34 608€ 52 399€ 89 604€ 65 730€ 69€ 90 378€ 117 869€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 422 € 59 524 € 874 013 € 748 990 € 755 319 € 743 981 € 688 835 € 812 527 € 799 021 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 236€ 33 884€ 37 098€ 54 696€ 76 404€ 65 129€ 82 710€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 164€ 9 155€ 218 228€ 227 827€ 240 113€ 215 308€ 157 277€ 285 363€ 270 243€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 307€ 22 181€ 241 578€ 264 545€ 294 088€ 354 373€ 314 621€ 303 558€ 265 833€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 131 € 17 458 € 89 374 € 75 390 € 67 889 € 68 034 € 66 927 € 64 870 € 56 660 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 795€ 13 894€ 66 311€ 55 939€ 50 794€ 50 838€ 49 476€ 47 719€ 41 909€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 336€ 3 564€ 23 063€ 19 451€ 17 095€ 17 196€ 17 451€ 17 151€ 14 751€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
278€ 370€ 3 040€ 5 541€ 4 735€ 2 604€ 4 433€ 5 593€ 5 549€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 090€ 9 096€ 65 397€ 120 318€ 97 258€ 73 869€ 58 754€ 61 615€ 45 015€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 090€ 9 096€ 65 397€ 120 318€ 97 258€ 73 869€ 58 754€ 61 615€ 45 015€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
221€ 187 499€ 15€ -35 000€ 6 666€ 3 825€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
231€ 1 264€ 37 661€ 21 470€ 14 138€ 10 097€ 10 419€ 19 733€ 69 186€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-14 964 € -30 480 € -102 484 € -28 513 € 39 897 € 52 605 € 107 228 € 29 832 € 21 273 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-6 471 € -5 349 € 98 779 € 119 822 € 134 313 € 56 479 € 202 692 € 78 931 € 78 639 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
34 757 € 2 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
34 757€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
142 € 47 788 € 208 € 672 € 613 € 4 569 € 10 373 € 10 352 € 9 178 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 403 € 6 091 € 7 382 € 4 491 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
6 091€ 7 382€ 4 491€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 403€
52
O.
Kurzové straty
7€ 13€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
142€ 47 788€ 201€ 672€ 600€ 166€ 4 282€ 2 970€ 4 687€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-142 € -47 788 € 34 549 € -672 € -613 € -4 567 € -10 372 € -10 352 € -9 178 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 106 € -78 268 € -67 935 € -29 185 € 39 284 € 48 038 € 96 856 € 19 480 € 12 095 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 109 € 10 198 € 22 018 € 4 772 € 5 648 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 109€ 10 198€ 22 018€ 4 772€ 5 648€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-15 106 € -78 268 € -67 935 € -29 185 € 30 175 € 37 840 € 74 838 € 14 708 € 6 447 €