Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GVP, spol. s r.o. Humenné

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
91 469 639€ 79 721 701€ 76 157 712€ 66 059 394€ 60 933 137€ 55 890 851€ 49 976 744€ 46 818 870€ 40 441 936€ 37 004 828€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
98 220 436 € 85 853 662 € 82 187 925 € 71 971 710 € 66 741 918 € 61 539 580 € 54 814 901 € 51 134 310 € 44 040 982 € 39 410 516 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
90 930 802€ 79 542 427€ 75 949 170€ 65 841 637€ 60 675 092€ 55 677 920€ 49 725 438€ 46 626 429€ 40 206 324€ 36 707 899€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
146 015€ 137 912€ 154 858€ 159 421€ 162 304€ 152 768€ 155 935€ 155 891€ 156 672€ 147 233€
05
III.
Tržby z predaja služieb
354 051€ 40 045€ 45 567€ 47 305€ 66 573€ 58 101€ 55 157€ 32 433€ 45 609€ 116 929€
07
V.
Aktivácia
2 974 132€ 2 667 277€ 3 006 351€ 2 617 357€ 2 627 227€ 2 632 180€ 2 117 531€ 1 855 040€ 1 461 358€ 598 251€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
55 499€ 22 220€ 22 129€ 39 330€ 49 217€ 15 130€ 47 823€ 20 304€ 46 448€ 43 708€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 759 937€ 3 443 781€ 3 009 850€ 3 266 660€ 3 161 505€ 3 003 481€ 2 713 017€ 2 444 213€ 2 124 571€ 1 796 496€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
92 055 467 € 80 950 151 € 77 185 153 € 68 598 186 € 63 490 539 € 58 694 723 € 54 296 143 € 50 449 270 € 43 825 070 € 39 210 563 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
73 080 129€ 64 671 148€ 61 886 722€ 54 370 949€ 50 632 409€ 46 718 054€ 42 115 607€ 39 645 473€ 34 294 610€ 31 419 594€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 977 350€ 3 248 861€ 3 354 398€ 3 229 303€ 3 031 387€ 3 188 949€ 2 717 064€ 2 371 346€ 2 200 317€ 1 458 862€
14
D.
Služby
2 041 571€ 1 723 617€ 1 699 039€ 1 711 665€ 1 652 959€ 1 662 534€ 3 452 143€ 2 776 513€ 2 498 098€ 2 451 378€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 397 651 € 10 018 213 € 9 069 352 € 7 913 108 € 6 988 958 € 6 121 930 € 5 008 485 € 4 614 613 € 3 879 092 € 3 088 158 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 053 640€ 7 080 519€ 6 406 103€ 5 599 496€ 4 938 557€ 4 310 151€ 3 543 247€ 3 236 230€ 2 730 738€ 2 178 523€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 796 429€ 2 452 134€ 2 218 659€ 1 942 047€ 1 718 397€ 1 500 293€ 1 204 702€ 1 127 861€ 950 110€ 761 542€
19
E.4.
Sociálne náklady
547 582€ 485 560€ 444 590€ 371 565€ 332 004€ 311 486€ 260 536€ 250 522€ 198 244€ 148 093€
20
F.
Dane a poplatky
108 770€ 93 269€ 87 749€ 84 873€ 81 177€ 78 339€ 81 864€ 69 168€ 57 012€ 53 992€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 288 698€ 1 052 616€ 1 001 644€ 1 005 223€ 987 992€ 846 085€ 816 692€ 871 796€ 765 195€ 617 950€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 288 698€ 1 052 616€ 1 001 644€ 1 005 223€ 987 992€ 846 085€ 816 692€ 871 796€ 765 195€ 617 950€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
83€ 4 433€ 11 391€ 19 205€ 684€ 34 014€ 7 019€ 35 928€ 33 148€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-14 182€ 158 220€ 5 076€ 4 317€ 857€ 1 399€ 1 573€ 8 595€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
161 215€ 142 427€ 95 998€ 113 454€ 91 376€ 73 831€ 69 417€ 91 943€ 93 245€ 78 886€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 164 969 € 4 903 511 € 5 002 772 € 3 373 524 € 3 251 379 € 2 844 857 € 518 758 € 685 040 € 215 912 € 199 953 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 305 950 € 12 744 035 € 12 215 787 € 9 353 803 € 8 214 441 € 6 951 432 € 3 769 247 € 3 876 461 € 2 876 938 € 2 240 478 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 406 € 1 530 € 2 708 € 3 026 € 1 405 € 9 € 11 166 € 1 341 € 20 € 12 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 373 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 373€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
88 € 167 € 150 € 63 € 11 166 € 17 € 20 € 12 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
88€ 167€ 150€ 63€ 11 166€ 17€ 20€ 12€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 318€ 1 363€ 2 558€ 1 590€ 1 405€ 9€ 1 324€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
583 097 € 472 469 € 411 548 € 335 932 € 320 570 € 294 149 € 247 711 € 230 210 € 197 349 € 161 554 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
87 125 € 49 479 € 44 991 € 59 432 € 79 077 € 87 852 € 78 863 € 62 286 € 73 894 € 52 521 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
87 125€ 49 479€ 44 991€ 59 432€ 79 077€ 87 852€ 78 863€ 62 286€ 73 894€ 52 521€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
495 972€ 422 990€ 366 557€ 276 500€ 241 493€ 206 297€ 168 848€ 167 924€ 123 455€ 109 033€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-580 691 € -470 939 € -408 840 € -332 906 € -319 165 € -294 140 € -236 545 € -228 869 € -197 329 € -161 542 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 584 278 € 4 432 572 € 4 593 932 € 3 040 618 € 2 932 214 € 2 550 717 € 282 213 € 456 171 € 18 583 € 38 411 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 181 099 € 940 755 € 966 446 € 683 860 € 628 008 € 532 603 € 68 985 € 115 367 € 16 068 € 19 674 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 182 065€ 941 303€ 966 430€ 682 752€ 625 799€ 532 196€ 69 836€ 118 379€ 15 956€ 19 562€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-966€ -548€ 16€ 1 108€ 2 209€ 407€ -851€ -3 012€ 112€ 112€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 403 179 € 3 491 817 € 3 627 486 € 2 356 758 € 2 304 206 € 2 018 114 € 213 228 € 340 804 € 2 515 € 18 737 €