Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Poľana Jarabina

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
353 € 3 151 € 10 632 € 124 631 € 110 252 € 86 447 € 105 589 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 961 € 5 886 € 42 062 € 34 840 € 43 379 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 961 € 5 886 € 42 062 € 34 840 € 43 379 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 961€ 5 886€ 42 062€ 34 840€ 43 379€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
353 € 3 151 € 8 671 € 118 745 € 68 190 € 51 607 € 62 210 €
015
B.I.
Zásoby
113€ 57€ 29€ 151€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 € 614 € 1 620 € 96 442 € 54 093 € 31 223 € 41 580 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
600€ 521€ 95 499€ 51 061€ 38 785€ 35 087€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5€ 14€ 746€ 943€ 2 273€ 1 179€ 2 742€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
353€ 759€ -8 741€ 3 751€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
348 € 2 537 € 7 051 € 22 190 € 14 040 € 20 355 € 20 479 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
348€ 2 537€ 7 051€ 22 190€ 14 040€ 20 355€ 20 479€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
353 € 3 151 € 10 632 € 124 631 € 110 252 € 86 447 € 105 589 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
6 206 € 7 044 € 11 953 € 34 561 € 20 374 € 12 336 € 765 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
030
A.III.
Fondy zo zisku
830€ 830€ 830€ 830€ 4 552€ 830€ 830€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
4 554€ 9 654€ 32 072€ 16 940€ 6 175€ -1 725€ 3 671€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-838 € -5 100 € -22 609 € 15 131 € 7 987 € 11 571 € -5 396 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
-5 853 € -3 893 € -1 321 € 90 070 € 89 878 € 74 111 € 104 824 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 992€ 3 973€ 3 573€ 3 217€ 2 257€ 2 910€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
-5 853 € -7 885 € -5 514 € 67 085 € 70 066 € 47 312 € 57 178 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-10 882€ -14 987€ -9 606€ 1 189€ 26 877€ 19 242€ 23 815€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 033€ 3 589€ 59 128€ 41 429€ 23 592€ 32 839€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
269€ 303€ 6 518€ 1 560€ 4 012€ 176€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 029€ 3 800€ 200€ 250€ 200€ 466€ 348€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
18 377€ 12 612€ 8 642€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
220€ 1 035€ 16 595€ 11 930€ 36 094€