Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

 • Názov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 • IČO 36500968
 • DIČ 2021918459
 • IČ DPH SK2021918459 podľa §4
 • Sídlo Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
 • Dátum vzniku 21. decembra 2004, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P
 • Základné imanie Podľa ORSR: 33 200 € / splatené 33 200 €
  Podľa účtovnej závierky: 33 200 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Tomáš Paclík Predseda predstavenstva Šemberova 12/74, 77 200 Olomouc, Česká republika 29. augusta 2014
Philippe Guitard Člen predstavenstva Betlémská 10/262, 110 00 Praha 1, Česká republika 29. augusta 2014
Ing. Martin Bernard, MBA Člen predstavenstva U vodárny 855, 76362 Tlumačov, Česká republika 29. augusta 2018
Ing. Robert Tencer Člen predstavenstva Nevädzová 6F/17211, 821 01 Bratislava- Ružinov 29. augusta 2018
Ing. Peter Martinka Člen predstavenstva Kynceľová 124, 974 01 Banská Bystrica 29. augusta 2010
 • Konanie menom spoločnosti [od 13. októbra 2006] Menom spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne člen predstavenstva, ktorý bol na to vopred písomne poverený predstavenstvom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpis oprávnená osoba alebo oprávnené osoby.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Havrila Dozorná rada Kapacká 29/171, 065 41 Ľubotín 1. októbra 2016
Mgr. Zuzana Nebusová Dozorná rada Smižianska 13/166, 052 01 Spišské Tomášovce 1. októbra 2016
Ing. Peter Dobrý Dozorná rada Petra Jilemnického 32/1955, 960 01 Zvolen 1. októbra 2016
Vladimír Majkuth Dozorná rada Stará Voda 105, 053 34 Švedlár 27. októbra 2016
Ing. Viktor Hayden, PhD. Dozorná rada Toporcerova 23, 060 01 Kežmarok 25. novembra 2016
Mgr. Katarína Hamráková Dozorná rada 74, 059 14 Vydrník 22. marca 2017
Ing. Zuzana Kováčová Dozorná rada Ludvíka Svobodu 95/4885, 058 01 Poprad 1. novembra 2017
Ing. Štefan Kováč Dozorná rada 194, 053 51 Kluknava 29. septembra 2017
Ing. Miluše Poláková Dozorná rada 57, 29474 Tuřice, Česká republika 3. septembra 2018
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S. A. Akcionár rue La Boétie 21, 750 08 Paris, Francúzska republika
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Prvá prevádzková, a.s. [35895667] Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava 1.1.2009
Predmety podnikania
Názov Vznik
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie 21.12.2004
prevádzkovanie verejneých kanalizácií I. kategórie 21.12.2004
zámočníctvo 21.12.2004
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 21.12.2004
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 21.12.2004
maloobchod v rozsahu voľných živností 21.12.2004
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe 21.12.2004
vnútroštátna nákladná cestná doprava 21.12.2004
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 21.12.2004
reklamná, inzertná a propagačná činnosť 21.12.2004
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností 21.12.2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom 21.12.2004
vedenie účtovníctva 21.12.2004
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov 21.12.2004
práce s bagrom a žeriavom 21.12.2004
murárstvo 21.12.2004
tesárstvo 21.12.2004
izolatérstvo 21.12.2004
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo 21.12.2004
verejné obstarávanie 21.12.2004
plynoinštalatérstvo 21.12.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 21.12.2004
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 21.12.2004
laboratórne rozbory vody okrem úradných meraní 23.8.2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 23.8.2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 23.8.2005
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu;
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu;
E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
poznámka: S - E2 A
29.8.2011
výkon činnosti technika požiarnej ochrany 4.3.2008
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW v malých vodných elektrárňach 4.3.2008
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 4.3.2008
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb 4.3.2008
inžinierske práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností 4.3.2008
výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby 16.8.2019
História zmien a podania