Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

.A.S.A. Marcelová, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2017
31.12.2018
01.01.2017
31.10.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
54 653 € 54 880 € 55 416 € 55 963 € 56 511 € 56 564 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
54 653 € 54 653 € 54 653 € 54 653 € 54 653 € 54 653 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
54 653 € 54 653 € 54 653 € 54 653 € 54 653 € 54 653 €
012
A.II.1
Pozemky
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
54 653€ 54 653€ 54 653€ 54 653€ 54 653€ 54 653€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
227 € 763 € 1 310 € 1 858 € 1 911 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
227 € 763 € 1 310 € 1 858 € 1 911 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
227€ 763€ 1 310€ 1 858€ 1 911€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
54 653 € 54 880 € 55 416 € 55 963 € 56 511 € 56 564 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-28 749 € -28 922 € -27 396 € -24 686 € -21 500 € -30 107 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
431 € 431 € 431 € 431 € 431 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
431€ 431€ 431€ 431€ 431€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-35 992 € -34 466 € -31 755 € -28 571 € -26 359 € -34 538 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 180€ 8 180€ 8 180€ 8 179€ 8 179€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-44 172€ -42 646€ -39 935€ -36 750€ -34 538€ -34 538€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
173 € -1 526 € -2 711 € -3 185 € -2 211 € -2 208 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
83 402 € 83 802 € 82 812 € 80 649 € 78 011 € 86 671 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
83 402 € 83 802 € 82 812 € 80 649 € 78 011 € 86 671 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 818€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
80 169€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
83 402€ 83 402€ 82 332€ 78 011€ 75 853€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
400€ 480€ 480€