Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
66 577 090 € 64 756 396 € 44 780 808 € 38 680 145 € 37 622 322 € 31 922 643 € 25 928 076 € 31 628 697 € 30 386 371 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
40 184 649 € 37 889 745 € 21 089 280 € 14 536 416 € 12 661 796 € 7 790 418 € 8 076 462 € 11 834 382 € 16 208 329 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 2 359 € 5 358 € 8 424 € 17 932 € 23 467 € 40 960 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 2 359€ 4 776€ 7 842€ 17 932€ 23 467€ 40 960€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
582€ 582€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
40 184 649 € 37 889 745 € 21 089 280 € 14 534 057 € 12 656 438 € 7 781 994 € 8 058 530 € 11 810 915 € 16 167 369 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
794 628€ 701 904€ 380 779€ 335 751€ 523 993€ 735 000€ 821 536€ 918 230€ 995 125€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 795 653€ 28 137 335€ 13 262 763€ 10 737 230€ 10 826 528€ 4 418 939€ 7 119 205€ 10 492 773€ 15 100 322€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 547 135€ 8 752 566€ 3 800 556€ 2 655 323€ 643 238€ 2 532 040€ 117 789€ 399 912€ 71 922€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
47 233€ 297 940€ 3 645 182€ 805 753€ 662 679€ 96 015€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 180 998 € 26 666 362 € 23 524 518 € 23 274 969 € 23 155 272 € 23 464 762 € 17 604 946 € 19 749 158 € 13 307 114 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
13 930 071 € 10 067 020 € 8 842 225 € 10 935 329 € 11 351 274 € 9 788 553 € 5 373 690 € 4 808 456 € 5 520 701 €
032
B.I.1
Materiál
10 500 390€ 6 923 555€ 6 720 067€ 7 935 938€ 7 791 741€ 6 428 295€ 3 543 072€ 3 410 924€ 3 425 054€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 198 415€ 1 279 037€ 1 348 428€ 2 644 868€ 3 108 746€ 2 295 199€ 906 064€ 804 389€
034
B.I.3
Výrobky
2 222 650€ 1 850 381€ 773 730€ 354 523€ 450 787€ 1 061 969€ 924 554€ 593 143€ 1 361 150€
036
B.I.5
Tovar
3 090€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
8 616€ 14 047€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
435 351 € 622 280 € 722 916 € 1 088 800 € 1 350 433 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
435 351€ 622 280€ 722 916€ 1 088 800€ 1 350 433€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 758 517 € 10 138 145 € 10 402 516 € 8 667 139 € 8 598 140 € 10 145 301 € 12 068 617 € 14 780 427 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 256 995€ 8 262 483€ 7 109 208€ 7 630 289€ 6 861 981€ 9 180 479€ 12 027 209€ 14 780 356€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 100 525€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 497 104€ 1 871 597€ 1 188 399€ 1 031 728€ 1 731 093€ 957 118€ 39 829€ 83 873€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 418€ 4 065€ 4 384€ 5 122€ 5 066€ 7 704€ 1 579€ 71€ 53 547€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 057 059 € 5 838 917 € 3 556 861 € 2 583 701 € 1 855 425 € 3 530 908 € 162 639 € 160 275 € 60 718 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 263€ 15 032€ 17 320€ 14 874€ 7 104€ 10 766€ 5 726€ 9 503€ 11 400€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 041 796€ 5 823 885€ 3 539 541€ 2 568 827€ 1 848 321€ 3 520 142€ 156 913€ 150 772€ 49 318€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
211 443 € 200 289 € 167 010 € 868 760 € 1 805 254 € 667 463 € 246 668 € 45 157 € 870 928 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 628€ 1 029€ 998€ 211€ 473€ 1 627€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
206 358€ 198 054€ 166 346€ 146 651€ 156 084€ 173 384€ 151 014€ 42 018€ 45 718€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 457€ 1 206€ 664€ 722 109€ 1 648 172€ 494 079€ 95 443€ 2 666€ 823 583€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
66 577 090 € 64 756 396 € 44 780 808 € 38 680 145 € 37 622 322 € 31 922 643 € 25 928 076 € 31 628 697 € 30 386 371 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
42 829 398 € 39 627 627 € 31 746 928 € 27 610 209 € 24 810 220 € 21 452 026 € 20 115 584 € 18 738 401 € 16 664 762 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 155 879 € 10 155 879 € 4 155 879 € 4 155 879 € 4 155 879 € 4 155 879 € 4 155 879 € 4 155 879 € 4 155 879 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 155 879€ 10 155 879€ 4 155 879€ 4 155 879€ 4 155 879€ 4 155 879€ 4 155 879€ 4 155 879€ 4 155 879€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
79 901 € 24 364 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
79 901€ 24 364€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
415 588 € 415 588 € 415 588 € 415 588 € 415 588 € 415 588 € 415 588 € 415 588 € 415 588 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
415 588€ 415 588€ 415 588€ 415 588€ 415 588€ 415 588€ 415 588€ 415 588€ 415 588€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
29 031 796 € 27 175 462 € 23 038 741 € 20 238 753 € 16 880 559 € 15 544 117 € 14 166 934 € 12 093 296 € 9 277 409 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 031 796€ 27 175 462€ 23 038 741€ 20 238 753€ 16 880 559€ 15 544 117€ 14 166 934€ 12 093 296€ 9 277 409€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 146 234 € 1 856 334 € 4 136 720 € 2 799 989 € 3 358 194 € 1 336 442 € 1 377 183 € 2 073 638 € 2 815 886 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 695 450 € 24 415 912 € 12 809 469 € 11 061 414 € 12 736 293 € 10 412 168 € 5 667 093 € 12 433 730 € 12 862 279 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 182 722 € 887 875 € 861 997 € 778 892 € 1 096 267 € 1 304 517 € 779 562 € 644 398 € 729 412 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
415 675€ 353 137€ 304 540€ 163 531€ 696 988€ 584 665€ 492 508€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
53 748€ 49 783€ 72 112€ 72 112€ 72 112€ 51 587€ 204 574€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
713 299€ 484 955€ 485 345€ 543 249€ 327 167€ 719 852€ 235 467€ 644 398€ 524 838€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 11 980 € 14 983 € 14 372 € 16 335 € 297 062 € 712 452 € 792 370 € 848 458 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 11 980€ 14 983€ 14 372€ 13 818€ 7 874€ 1 361€ 3 570€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 517€ 8 984€ 19 289€ 15 255€ 8 115€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
280 204€ 691 802€ 777 115€ 836 773€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 512 728 € 23 516 057 € 11 932 489 € 10 268 150 € 11 623 691 € 8 810 589 € 4 175 079 € 10 996 962 € 11 284 409 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 234 514€ 8 839 620€ 10 947 063€ 9 213 263€ 10 627 897€ 7 604 438€ 3 429 193€ 3 269 086€ 3 369 670€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
270 296€ 152 802€ 84 394€ 173 666€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 935 129€ 13 648 510€ 60 924€ 6 842 037€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
612 892€ 567 660€ 486 668€ 471 609€ 516 507€ 393 356€ 301 573€ 307 791€ 343 173€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
417 775€ 384 773€ 327 210€ 311 943€ 333 175€ 254 451€ 190 307€ 192 845€ 206 742€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
303 496€ 66 099€ 57 454€ 202 185€ 54 140€ 139 832€ 29 737€ 246 613€ 299 828€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 922€ 9 395€ 53 170€ 69 150€ 91 972€ 148 216€ 71 467€ 54 196€ 38 918€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 052 242 € 712 857 € 224 411 € 8 522 € 75 809 € 58 449 € 145 399 € 456 566 € 859 330 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 044 971€ 704 723€ 215 431€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
32 471€ 7 404€ 143 876€ 427 964€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 271€ 8 134€ 8 980€ 8 522€ 75 809€ 25 978€ 137 995€ 312 690€ 431 366€