Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti 1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Názov 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
 • IČO 36611549
 • DIČ 2022247227
 • Sídlo Trenčianska 11, 821 09 Bratislava - Ružinov
 • Dátum vzniku 20. júna 2006, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 41139/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 28. júna 2013
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.6.2013 sp. Zn. 3K/72/2012 - 327, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2013 a vykonateľnosť dňa 28.6.2013 súd vyhlásil konkurz na majetok I. Bratislavská realitná, s.r.o., Trenčianska 11, Bratislava - Ružinov, IČO : 36 611 549. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Karola Kovára, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S 310. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2015 č.k. 3K/72/2012 - 531, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29.10.2015, súd odvolal z funkcie správcu úpadcu 1. Bratislavská realitná, s.r.o., Trenčianska 11, Bratislava - Ružinov, IČO : 36 611 549 JUDr. Juraja Gajdošíka, so sídlom kancelárie Miletičova 23, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1685.
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ 20.6.2006
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom 20.6.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 20.6.2006
poradenstvo pri predaji, prenájme a kúpe nehnuteľností 20.6.2006
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 20.6.2006
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve 20.6.2006
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 20.6.2006
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 20.6.2006
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti 20.6.2006
prenájom a požičovňa strojov a zariadení 20.6.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 20.6.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 20.6.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 20.6.2006
marketing a management 20.6.2006
inzertná a reklamná činnosť 20.6.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 20.6.2006
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov 20.6.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 20.6.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 20.6.2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 20.6.2006
administratívne práce 20.6.2006
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.05.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.07.2008.
3. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.8.2013, sp. zn. 34 Exre/312/2013 - 7 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2013.
4. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.12.2015, sp. zn. 34 Exre/567/2015 – 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2.2016.