Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
427 092 € 530 151 € 484 129 € 547 525 € 468 717 € 459 824 € 400 512 € 317 796 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
79 000 € 11 859 € 18 801 € 8 177 € 21 260 € 37 915 € 43 001 € 56 887 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
79 000 € 11 859 € 18 801 € 8 177 € 21 260 € 37 915 € 43 001 € 56 887 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 859€ 18 801€ 8 177€ 21 260€ 37 915€ 43 001€ 56 887€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
79 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
347 040 € 517 684 € 464 734 € 538 713 € 446 887 € 420 850 € 356 378 € 260 028 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
24 € 39 € 2 € 31 € 7 244 € 7 244 €
032
B.I.1
Materiál
24€ 39€ 2€ 31€
036
B.I.5
Tovar
7 244€ 7 244€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
332 411 € 439 533 € 334 480 € 399 614 € 303 934 € 301 937 € 246 535 € 166 386 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
332 411€ 439 533€ 334 480€ 397 215€ 303 934€ 301 886€ 236 766€ 165 523€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51€ 9 769€ 104€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 399€ 759€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 605 € 78 112 € 130 252 € 139 068 € 142 953 € 118 913 € 102 599 € 86 398 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 605€ 78 612€ 130 252€ 140 068€ 142 953€ 118 913€ 102 599€ 86 398€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-500€ -1 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 052 € 608 € 594 € 635 € 570 € 1 059 € 1 133 € 881 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 052€ 608€ 594€ 635€ 570€ 1 059€ 1 133€ 881€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
427 092 € 530 151 € 484 129 € 547 525 € 468 717 € 459 824 € 400 512 € 317 796 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
133 434 € 133 220 € 127 567 € 124 059 € 121 327 € 118 712 € 120 623 € 118 755 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
20 616 € 20 616 € 20 616 € 20 616 € 20 616 € 20 580 € 20 580 € 20 580 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
105 604 € 99 951 € 96 443 € 93 711 € 91 096 € 93 042 € 91 175 € 53 780 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
107 514€ 101 861€ 98 353€ 95 621€ 93 006€ 93 042€ 91 175€ 53 780€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 910€ -1 910€ -1 910€ -1 910€ -1 910€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
214 € 5 653 € 3 508 € 2 732 € 2 615 € -1 910 € 1 868 € 37 395 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
293 658 € 396 931 € 356 562 € 423 466 € 347 390 € 335 394 € 276 118 € 199 041 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 696 € 2 353 € 2 390 € 3 742 € 2 971 € 1 930 € 6 150 € 1 940 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 696€ 2 353€ 2 390€ 3 742€ 2 971€ 1 930€ 6 150€ 1 940€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 318 € 7 724 € 12 251 € 5 537 € 5 157 € 8 524 € 11 358 € 19 811 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
7 373€ 16 184€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 048€ 5 825€ 5 598€ 5 267€ 4 887€ 4 598€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 629€ 6 383€ 3 656€ 3 715€ 3 357€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
270€ 270€ 270€ 270€ 270€ 270€ 270€ 270€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
220 575 € 311 882 € 271 206 € 323 362 € 241 665 € 226 597 € 174 248 € 105 065 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
172 502€ 247 237€ 214 436€ 257 103€ 189 474€ 149 279€ 125 571€ 79 946€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
875€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
315€ 311€ 338€ 1 524€ 1 535€ 1 053€ 742€ 736€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 394€ 1 942€ 1 876€ 2 153€ 1 849€ 15 764€ 6 380€ 3 655€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 016€ 1 704€ 1 658€ 4 776€ 2 388€ 11 187€ 4 341€ 1 429€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
42 348€ 55 484€ 47 990€ 57 229€ 42 887€ 37 938€ 28 216€ 10 534€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 000€ 5 204€ 4 908€ 577€ 3 532€ 11 376€ 8 998€ 7 890€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
65 069 € 74 972 € 70 715 € 90 825 € 97 597 € 98 343 € 84 362 € 72 225 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
826€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
65 069€ 74 972€ 70 715€ 90 825€ 97 597€ 98 343€ 84 362€ 71 399€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 718 € 3 771 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
5 718€ 3 771€