Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 026 543 € 1 136 093 € 1 169 588 € 1 334 318 € 1 001 010 € 601 258 € 35 941 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 016 074 € 1 122 525 € 1 152 890 € 1 184 655 € 955 607 € 189 200 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 016 074 € 1 122 525 € 1 152 890 € 1 184 655 € 955 607 € 189 200 €
012
A.II.1
Pozemky
1 016 074 € 3 000 € 1 152 890 € 3 000 € 955 607 € 3 000 €
013
A.II.2
Stavby
1 119 525 € 1 181 655 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
186 200 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 469 € 13 568 € 16 698 € 149 663 € 45 403 € 412 058 € 35 941 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 540 € 12 889 € 13 516 € 143 423 € 21 971 € 286 618 € 35 474 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 503 € 12 503 € 13 403 € 12 203 € 12 203 € 51 773 € 35 474 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
200 000 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
37 € 288 € 113 € 9 768 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
98 € 131 220 € 34 845 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-2 071 € 679 € 3 182 € 6 240 € 23 432 € 125 440 € 467 €
056
B.IV.1
Peniaze
-2 071 € 36 € 3 182 € 3 984 € 23 432 € 75 838 € 432 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
643 € 2 256 € 49 602 € 35 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 026 543 € 1 136 093 € 1 169 588 € 1 334 318 € 1 001 010 € 601 258 € 35 941 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
397 308 € 432 443 € 486 654 € 517 720 € 481 787 € 105 818 € -196 289 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 958 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
414 200 € 414 200 € 414 200 € 414 200 € 414 200 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
414 200 € 414 200 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
303 766 € 303 766 € 303 766 € 303 766 € 303 766 € 303 660 € 3 660 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 766 € 3 766 € 3 660 € 3 660 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
300 000 € 300 000 € 300 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-295 483 € -241 272 € -211 606 € -249 149 € -207 908 € -209 907 € -209 837 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
109 088 € 71 545 € 69 546 € 69 546 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-350 360 € -320 694 € -279 453 € -279 383 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-35 135 € -54 211 € -29 666 € 38 943 € -38 231 € 2 105 € -70 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
629 235 € 270 668 € 682 934 € 353 251 € 519 223 € 495 440 € 232 230 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
487 140 € 55 112 € 488 082 € 55 100 € 55 100 € 18 830 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
55 100 € 55 100 € 18 830 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
142 095 € 215 556 € 194 852 € 205 565 € 194 140 € 495 440 € 213 400 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-3 880 € 91 513 € 90 141 € 117 610 € 126 023 € 81 240 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
140 114 € 103 050 € 67 157 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
121 254 € 4 000 € 414 200 € 213 400 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 007 € 667 € 688 € 1 214 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
373 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 854 € 1 472 € 973 € 15 720 € 960 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
650 € 66 648 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
92 586 € 269 983 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
109 983 € 269 983 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
-17 397 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
432 982 € 463 347 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
432 982 € 463 347 €