Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AutoTeam 88 s. r. o [zrušená]

 • Vydaný 24.2.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 46 z roku 2020 6.3.2020
 • Úpadca AutoTeam 88 s. r. o
  IČO: 36694274
  Odborárska 52
  831 02   Bratislava
 • Navrhovatelia Auto Team 88 s.r.o.
  IČO: 36694274
  Odborárska 52
  83102 Bratislava
 • Marek Hyroš
  Pekníkova 1951/11
  84102 Bratislava
Oznam

Sro 42 977/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti AutoTeam 88 s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 36 694 274, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 36CbR/311/2017
 • ICS 1117217758
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 7.1.2021
Výmaz 6.2.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
6.3.2020
Rozhodnutie Zrušenie