Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Elastomer Solutions, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 245 431 € 7 169 939 € 6 895 867 € 6 909 503 € 5 621 259 € 4 417 152 € 4 174 312 € 3 967 467 € 4 134 571 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 056 611 € 3 521 591 € 3 232 589 € 2 997 505 € 2 091 106 € 1 778 935 € 1 061 414 € 1 051 547 € 1 083 454 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
428 185 € 374 812 € 333 410 € 294 193 € 11 896 € 5 977 € 11 249 € 4 202 € 8 360 €
005
A.I.2
Software
1 537€ 2 854€ 4 172€ 1 075€ 3 421€ 5 977€ 6 092€ 4 202€ 8 360€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
426 648€ 371 958€ 329 238€ 293 118€ 8 475€ 5 157€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 628 426 € 3 146 779 € 2 899 179 € 2 703 312 € 2 079 210 € 1 772 958 € 1 050 165 € 1 047 345 € 1 075 094 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
448 574€ 485 708€ 494 118€ 46 716€ 114 091€ 135 855€ 50 187€ 18 214€ 17 744€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 154 706€ 2 176 578€ 2 288 384€ 1 937 115€ 1 926 214€ 1 487 450€ 926 134€ 1 024 054€ 1 045 769€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 320€ 1 154€ 5 077€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 146€ 484 493€ 116 677€ 595 783€ 38 905€ 149 333€ 45 843€ 11 581€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
123 698€ 26 847€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 165 256 € 3 592 588 € 3 654 727 € 3 886 405 € 3 507 523 € 2 622 389 € 3 100 123 € 2 906 869 € 3 047 106 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 057 035 € 1 351 151 € 1 140 398 € 1 094 289 € 1 009 598 € 807 643 € 900 254 € 1 111 680 € 953 355 €
032
B.I.1
Materiál
354 695€ 384 456€ 261 502€ 221 054€ 248 447€ 176 914€ 144 235€ 194 285€ 163 481€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
149 180€ 124 879€ 180 926€ 152 506€ 166 376€ 148 216€ 60 865€ 89 910€ 61 370€
034
B.I.3
Výrobky
463 239€ 634 582€ 322 664€ 426 576€ 404 676€ 442 833€ 639 224€ 703 480€ 365 277€
036
B.I.5
Tovar
89 921€ 207 234€ 375 306€ 251 386€ 190 099€ 39 680€ 55 930€ 124 005€ 363 227€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
42 767€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
150 € 150 € 18 253 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
150€ 150€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
18 253€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 106 031 € 2 238 355 € 2 494 491 € 2 790 532 € 2 496 415 € 1 812 271 € 2 197 795 € 1 742 492 € 2 008 927 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 993 738€ 2 158 121€ 2 279 575€ 2 499 997€ 2 314 837€ 1 676 414€ 2 082 149€ 1 637 499€ 1 931 927€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 600€ 80 234€ 214 766€ 288 790€ 135 054€ 132 287€ 111 942€ 91 094€ 63 820€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 693€ 150€ 1 745€ 46 524€ 3 570€ 3 704€ 13 899€ 13 180€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 040 € 2 932 € 1 585 € 1 584 € 1 510 € 2 475 € 2 074 € 52 697 € 84 824 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 897€ 2 382€ 919€ 1 008€ 1 088€ 979€ 1 117€ 1 102€ 1 789€
057
B.IV.2
Účty v bankách
143€ 550€ 666€ 576€ 422€ 1 496€ 957€ 51 595€ 83 035€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
23 564 € 55 760 € 8 551 € 25 593 € 22 630 € 15 828 € 12 775 € 9 051 € 4 011 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 947€ 8 624€ 8 530€ 8 823€ 8 679€ 8 702€ 7 953€ 9 051€ 4 011€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 617€ 47 136€ 21€ 16 770€ 13 951€ 7 120€ 4 822€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 245 431 € 7 169 939 € 6 895 867 € 6 909 503 € 5 621 259 € 4 417 152 € 4 174 312 € 3 967 467 € 4 134 571 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 596 555 € 1 425 005 € 1 632 790 € 1 960 054 € 1 618 894 € 758 530 € 372 019 € 202 315 € 259 430 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
609 746 € 609 746 € 609 746 € 609 746 € 609 746 € 609 746 € 609 746 € 609 746 € 609 746 €
069
A.I.1
Základné imanie
609 746€ 609 746€ 609 746€ 609 746€ 609 746€ 609 746€ 609 746€ 609 746€ 609 746€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 543 172 € 3 681 633 € 1 302 632 € 842 105 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 543 172€ 3 681 633€ 1 302 632€ 842 105€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
60 975 € 60 975 € 60 975 € 60 975 € 60 975 € 47 907 € 39 422 € 39 422 € 28 472 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
60 975€ 60 975€ 60 975€ 60 975€ 60 975€ 47 907€ 39 422€ 39 422€ 28 472€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 927 349 € -340 563 € 131 439 € 106 068 € 87 809 € -285 633 € -446 853 € 389 738 € 597 784 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
131 439€ 131 439€ 131 439€ 106 068€ 1 283 675€ 910 233€ 749 013€ 749 013€ 540 967€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 058 788€ -472 002€ -1 195 866€ -1 195 866€ -1 195 866€ 1 138 751€ 1 138 751€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-689 989 € -2 586 786 € -472 002 € 341 160 € 860 364 € 386 510 € 169 704 € 57 115 € 218 996 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 639 995 € 5 732 684 € 5 257 055 € 4 940 055 € 4 000 452 € 3 655 916 € 3 799 860 € 3 761 637 € 3 871 779 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
306 713 € 557 410 € 335 630 € 224 453 € 191 079 € 87 068 € 110 932 € 86 163 € 223 822 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
1 693€ 2 582€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
85 989€ 88 385€ 84 310€ 72 360€ 64 017€ 56 943€ 91 789€ 71 005€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
9 508€ 78 075€ 115 801€ 3 604€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
211 216€ 390 950€ 135 519€ 152 093€ 127 062€ 30 125€ 17 450€ 12 576€ 220 218€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
338 110 € 625 330 € 621 518 € 694 030 € 1 224 465 € 611 113 € 995 411 € 1 034 800 € 882 144 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 850 000€ 850 000€ 600 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
400 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 488€ 1 785€ 700€ 2 052€ 1 815€ 3 243€ 130€ 13€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
236 622€ 523 545€ 520 818€ 542 769€ 668 229€ 438 961€ 77 072€ 166 197€ 282 144€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
49 209€ 54 421€ 68 909€ 68 209€ 18 590€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 024 066 € 2 514 830 € 2 561 004 € 2 229 766 € 1 652 462 € 2 093 832 € 1 684 790 € 2 149 364 € 2 417 433 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 448 862€ 1 837 540€ 1 858 485€ 1 686 858€ 1 060 939€ 850 346€ 1 096 232€ 1 562 254€ 1 839 249€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 181€ 6 792€ 14 203€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 048€ 8 515€ 106 441€ 50 297€ 297€ 297€ 150 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 670€ 751 880€ 161 898€ 158 134€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
141 244€ 138 914€ 106 432€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
142 017€ 142 561€ 135 717€ 121 696€ 112 384€ 96 011€ 104 135€ 79 393€ 85 953€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
104 022€ 99 450€ 93 319€ 74 414€ 76 289€ 65 465€ 61 543€ 48 323€ 53 472€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 052€ 26 219€ 22 509€ 17 795€ 160 859€ 134 645€ 20 253€ 11 739€ 12 916€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
296 065€ 400 545€ 344 533€ 278 706€ 240 024€ 195 188€ 98 304€ 143 815€ 155 208€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 971 106 € 2 035 114 € 1 738 903 € 1 791 806 € 932 446 € 863 903 € 1 008 727 € 491 310 € 348 380 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
163 794€ 238 794€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 971 106€ 2 035 114€ 1 575 109€ 1 553 012€ 932 446€ 863 903€ 1 008 727€ 491 310€ 348 380€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
8 881 € 12 250 € 6 022 € 9 394 € 1 913 € 2 706 € 2 433 € 3 515 € 3 362 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
164€ 1 901€ 1 913€ 1 404€ 2 433€ 3 515€ 3 362€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 881€ 12 250€ 5 858€ 7 493€ 1 302€