Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Elastomer Solutions, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
882 579€ 1 943 095€ 1 434 050€ 1 337 617€ 1 351 808€ 789 280€ 1 082 909€ 1 492 308€ 1 231 156€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
723 436€ 1 834 497€ 1 287 503€ 1 177 629€ 1 124 925€ 716 077€ 995 912€ 1 328 467€ 1 143 938€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
159 143 € 108 598 € 146 547 € 159 988 € 226 883 € 73 203 € 86 997 € 163 841 € 87 218 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 375 511 € 10 533 548 € 10 908 292 € 11 386 590 € 10 481 219 € 9 186 636 € 8 949 664 € 7 825 630 € 7 566 778 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 520 584€ 10 275 082€ 10 974 934€ 11 111 152€ 10 502 267€ 9 285 122€ 9 016 508€ 7 416 611€ 7 426 519€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-145 073€ 258 466€ -66 642€ 8 366€ -21 048€ -100 616€ -76 791€ 409 019€ 140 259€
07
II.3
Aktivácia
267 072€ 2 130€ 9 947€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 392 756 € 9 183 185 € 7 752 679 € 7 612 240 € 6 626 609 € 6 337 923 € 6 663 679 € 5 869 985 € 5 732 573 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 727 589€ 4 934 371€ 4 747 001€ 4 811 279€ 4 792 208€ 4 527 162€ 4 913 106€ 4 588 499€ 4 511 632€
10
B.2
Služby
2 663 762€ 4 245 269€ 2 970 896€ 2 800 961€ 1 866 796€ 1 820 565€ 1 750 573€ 1 281 486€ 1 220 941€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 141 898 € 1 458 961 € 3 302 160 € 3 934 338 € 4 081 493 € 2 921 916 € 2 372 982 € 2 119 486 € 1 921 423 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 282 041 € 3 431 248 € 3 155 890 € 2 702 108 € 2 505 946 € 2 053 481 € 1 985 580 € 1 853 696 € 1 897 641 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 291 356€ 2 405 900€ 2 220 858€ 1 900 167€ 1 744 713€ 1 423 674€ 1 407 161€ 1 316 087€ 1 333 925€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
841 950€ 875 389€ 800 990€ 674 297€ 637 247€ 525 122€ 486 829€ 457 703€ 475 221€
16
C.4
Sociálne náklady
148 735€ 149 959€ 134 042€ 127 644€ 123 986€ 104 685€ 91 590€ 79 906€ 88 495€
17
D
Dane a poplatky
4 288€ 3 490€ 3 711€ 3 952€ 3 147€ 3 197€ 3 560€ 3 678€ 2 504€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
573 326€ 516 079€ 469 503€ 379 708€ 356 373€ 265 430€ 207 704€ 194 853€ 178 338€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
186 525€ 361 651€ 400 463€ 209 178€ 631 031€ 729 285€ 106 733€ 100 419€ 109 648€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
159 696€ 345 191€ 394 890€ 198 806€ 612 575€ 715 265€ 90 913€ 84 066€ 105 459€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 191€ 1 338€ -570€ 4 432€ 2 555€ 3 227€ 2 825€ 1 986€ 14 077€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 459€ 25 726€ 131 401€ 22 304€ 38 883€ 83 300€ 203 742€ 20 494€ 58 316€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-63 836€ -5 076€ 226 759€ 306 142€ 27 595€ 58 637€ 60 248€ 51 125€ 27 885€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-577 824 € -2 445 932 € -416 159 € 570 672 € 1 243 216 € 635 264 € 332 627 € 50 995 € 136 517 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 2€ 5€ 5€ 52€ 86€
39
N
Nákladové úroky
81 273€ 82 735€ 85 874€ 77 464€ 95 029€ 87 805€ 69 810€ 65 381€ 66 304€
40
XI.
Kurzové zisky
167€ 22€ 12 802€ 919€ 127€ 66€ 218€ 2 362€ 329€
41
O
Kurzové straty
510€ 5 442€ 420€ 6 512€ 129€ 2 629€ 151€ 371€ 1 549€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€ 17€ 12€ 15€ 19€ 15€ 18€ 11€ 450 003€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 567€ 34 463€ 46 947€ 39 747€ 35 355€ 30 679€ 39 771€ 26 183€ 27 019€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-112 165 € -122 601 € -120 425 € -122 789 € -130 367 € -121 027 € -109 491 € 89 510 € 355 546 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-689 989 € -2 568 533 € -536 584 € 447 883 € 1 112 849 € 514 237 € 223 136 € 38 515 € 219 029 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 253 € -64 582 € 106 723 € 252 485 € 127 727 € 53 432 € 18 600 € 33 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 111 935€ 266 973€ 127 027€ 3 813€ 10€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
18 253€ -67 462€ -5 212€ -14 488€ 700€ 49 619€ 18 590€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-689 989 € -2 586 786 € -472 002 € 341 160 € 860 364 € 386 510 € 169 704 € 57 511 € 218 996 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-689 989 € -2 568 533 € -536 584 € 447 883 € 1 112 849 € 514 237 € 223 136 € 38 515 € 219 029 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-689 989 € -2 586 786 € -472 002 € 341 160 € 860 364 € 386 510 € 169 704 € 57 115 € 218 996 €