Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROPA SC a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 071 914€ 1 034 598€ 970 566€ 1 007 805€ 1 077 512€ 1 086 550€ 1 157 804€ 1 160 467€ 1 091 157€ 1 176 450€ 945 185€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
853 136€ 744 196€ 639 972€ 677 567€ 727 946€ 765 307€ 882 538€ 906 277€ 872 250€ 881 084€ 598 479€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
218 778 € 290 402 € 330 594 € 330 238 € 349 566 € 321 243 € 275 266 € 254 190 € 218 907 € 295 366 € 346 706 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 122 597 € 8 799 886 € 8 466 078 € 7 749 088 € 7 780 347 € 7 604 497 € 7 489 823 € 7 219 782 € 7 068 891 € 7 133 071 € 7 374 353 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 122 597€ 8 799 886€ 8 466 078€ 7 749 088€ 7 780 347€ 7 604 497€ 7 489 823€ 7 219 782€ 7 068 891€ 7 133 071€ 7 374 353€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 872 441 € 3 698 629 € 3 925 290 € 3 688 045 € 3 472 612 € 3 963 938 € 3 627 484 € 3 558 847 € 3 448 106 € 3 441 390 € 3 635 902 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
930 891€ 809 425€ 848 747€ 747 752€ 816 091€ 809 874€ 928 490€ 923 529€ 842 490€ 1 032 501€ 1 370 148€
10
B.2
Služby
2 941 550€ 2 889 204€ 3 076 543€ 2 940 293€ 2 656 521€ 3 154 064€ 2 698 994€ 2 635 318€ 2 605 616€ 2 408 889€ 2 265 754€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 468 934 € 5 391 659 € 4 871 382 € 4 391 281 € 4 657 301 € 3 961 802 € 4 137 605 € 3 915 125 € 3 839 692 € 3 987 047 € 4 085 157 €
17
D
Dane a poplatky
122 206€ 122 203€ 122 957€ 147 782€ 127 092€ 131 426€ 122 354€ 131 267€ 148 940€ 129 170€ 118 429€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 470 880€ 2 456 350€ 2 426 229€ 1 151 260€ -2 940 840€ -2 078 791€ -1 920 098€ -1 356 188€ -9 739 199€ 1 294 993€ 8 279 534€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 059€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 014€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
16 445€ 761€ -20 938€ 21 742€ 4 577€ 57 309€ -72 296€ 55 654€ 79 080€ -236 924€ 1 334 776€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
205 133€ 3 020 862€ 2 775 257€ 2 558 079€ 2 589 841€ 2 505 888€ 2 674 809€ 2 652 254€ 2 499 553€ 2 194 829€ 3 372 871€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 875€ 237 658€ 44 264€ 92 305€ 77 377€ 71 323€ 186 419€ 246 231€ 207 279€ 585 088€ 126 752€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 003 661 € 5 595 549 € 5 074 127 € 5 536 271 € 9 978 936 € 8 286 423 € 8 496 035 € 7 490 415 € 15 643 145 € 4 409 594 € -2 401 463 €
38
X.
Výnosové úroky
1 087€ 1 989€ 2 773€ 3 457€ 14 054€ 42 785€ 24 159€ 62 804€ 28 108€ 13 947€ 1 690€
39
N
Nákladové úroky
3 103 804€ 3 100 791€ 3 201 413€ 3 222 579€ 3 254 284€ 3 383 635€ 3 316 980€ 3 651 061€ 3 839 134€ 2 804 715€ 3 902 684€
40
XI.
Kurzové zisky
54€ 18€ 13€
41
O
Kurzové straty
21€ 366€ 3€ 59€ 3€ 3€ 154€ 760€ 89€ 21€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 216€ 4 097€ 176 108€ 3 335€ 3 029€ 484 902€ 2 271€ 3 838€ 166 183€ 3 226€ 1 660€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 106 954 € -3 102 882 € -3 375 114 € -3 222 460 € -3 243 264 € -3 825 737 € -3 295 095 € -3 592 249 € -3 977 969 € -2 794 083 € -3 902 662 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 896 707 € 2 492 667 € 1 699 013 € 2 313 811 € 6 735 672 € 4 460 686 € 5 200 940 € 3 898 166 € 11 665 176 € 1 615 511 € -6 304 125 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
862 408 € 788 135 € 518 061 € 279 006 € 410 411 € 499 656 € 432 764 € 2 363 € 429 318 € 429 138 € 268 718 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
341 831€ 269 475€ 45 011€ 3 424€ 3 125€ 3 632€ 3 384€ 8 165€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
520 577€ 518 660€ 473 050€ 275 582€ 407 286€ 496 024€ 429 380€ -5 802€ 429 318€ 429 138€ 268 718€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 034 299 € 1 704 532 € 1 180 952 € 2 034 805 € 6 325 261 € 3 961 030 € 4 768 176 € 8 165 € 11 235 858 € 1 186 373 € -6 572 843 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
-5 802€
53
T
Mimoriadne náklady
3 895 803€
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 896 707 € 2 492 667 € 1 699 013 € 2 313 811 € 6 735 672 € 4 460 686 € 5 200 940 € 3 898 166 € 11 665 176 € 1 615 511 € -6 304 125 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 034 299 € 1 704 532 € 1 180 952 € 2 034 805 € 6 325 261 € 3 961 030 € 4 768 176 € 3 895 803 € 11 235 858 € 1 186 373 € -6 572 843 €