Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
77 820 € 64 870 € 160 261 € 151 214 € 150 605 € 113 249 € 91 930 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
716 € 2 687 € 4 837 € 6 987 € 2 078 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
716 € 2 687 € 4 837 € 6 987 € 2 078 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
716€ 2 687€ 4 837€ 6 987€ 2 078€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
77 820 € 64 870 € 159 545 € 148 489 € 145 768 € 105 813 € 89 730 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
26 941 € 36 475 € 21 434 € 22 498 € 35 236 € 40 871 € 34 347 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 926€ 36 475€ 21 418€ 16 192€ 28 889€ 32 507€ 34 347€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 015€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16€ 6 306€ 6 347€ 8 364€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
50 879 € 28 395 € 138 111 € 125 991 € 110 532 € 64 942 € 55 383 €
056
B.IV.1
Peniaze
50 879€ 28 395€ 134 453€ 112 763€ 90 307€ 61 367€ 39 890€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 658€ 13 228€ 20 225€ 3 575€ 15 493€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
38 € 449 € 122 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38€ 449€ 122€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
77 820 € 64 870 € 160 261 € 151 214 € 150 605 € 113 249 € 91 930 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
34 534 € 22 320 € 124 284 € 114 887 € 114 371 € 74 119 € 51 747 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 638 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 663 € 663 € 663 € 664 € 711 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
47€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 017 € 0 € 107 584 € 98 079 € 66 816 € 44 398 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
107 584€ 98 079€ 66 816€ 44 398€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 214 € 15 017 € 9 398 € 9 506 € 40 253 € 22 418 € 44 398 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
43 286 € 42 550 € 35 977 € 36 327 € 36 234 € 37 114 € 40 183 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 546 € 4 578 € 5 777 € 7 860 € 4 702 € 4 890 € 4 092 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 546€ 4 578€ 5 777€ 7 860€ 4 702€ 4 890€ 4 092€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 390 € 2 301 € 2 036 € 1 877 € 2 198 € 2 168 € 1 689 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 036€ 1 877€ 2 198€ 2 168€ 1 689€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
36 350 € 35 671 € 28 164 € 26 049 € 26 866 € 25 992 € 31 882 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 512€ 4 461€ 3 323€ 875€ 122€ 412€ 450€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-146€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 971€ 22 948€ 13 266€ 13 756€ 12 933€ 12 988€ 11 644€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 600€ 6 815€ 7 230€ 7 342€ 6 192€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 867€ 8 262€ 3 975€ 4 603€ 6 581€ 5 396€ 13 596€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
541 € 2 468 € 4 064 € 2 520 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
541€ 2 468€ 4 064€ 2 520€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 016 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 016€