Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
46€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
46 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
401 306 € 376 688 € 311 832 € 295 381 € 320 183 € 305 506 € 316 684 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
401 306€ 376 688€ 311 832€ 295 381€ 320 183€ 305 506€ 316 684€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
79 171 € 73 891 € 46 123 € 42 490 € 43 341 € 37 095 € 37 293 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 272€ 24 268€ 13 699€ 17 177€ 17 740€ 15 760€ 22 000€
10
B.2
Služby
54 899€ 49 623€ 32 424€ 25 313€ 25 601€ 21 335€ 15 293€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
322 135 € 302 797 € 265 755 € 252 891 € 276 842 € 268 411 € 279 391 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
305 645 € 285 568 € 260 902 € 247 313 € 235 696 € 241 209 € 218 067 €
13
C.1
Mzdové náklady
183 976€ 174 152€ 164 781€ 169 822€ 153 845€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
63 796€ 60 238€ 57 365€ 57 718€ 51 786€
16
C.4
Sociálne náklady
13 130€ 12 923€ 13 550€ 13 669€ 12 436€
17
D
Dane a poplatky
527€ 224€ 275€ 363€ 640€ 660€ 444€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
716€ 1 971€ 2 150€ 2 150€ 3 691€ 2 078€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 583€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 3 854€ 7 560€ 10 065€ 4 600€ 7 705€ 673€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
451€ 770€ 101€ 486€ 2 037€ 89€ 554€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
15 513 € 19 373 € 12 649 € 12 644 € 40 919 € 30 467 € 58 921 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 5€ 5€ 5€
39
N
Nákladové úroky
25€ 56€ 312€ 635€ 841€ 768€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
170€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2€ 19€ 651€ 145€ 34€ 1 036€ 488€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 € -44 € -706 € -455 € -664 € -1 702 € -1 251 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 511 € 19 329 € 11 943 € 12 189 € 40 255 € 28 765 € 57 670 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 297 € 4 312 € 2 545 € 2 683 € 2 € 6 347 € 13 272 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 297€ 4 312€ 2 545€ 2 683€ 2€ 6 347€ 13 272€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 214 € 15 017 € 9 398 € 9 506 € 40 253 € 22 418 € 44 398 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 511 € 19 329 € 11 943 € 12 189 € 40 255 € 28 765 € 57 670 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 214 € 15 017 € 9 398 € 9 506 € 40 253 € 22 418 € 44 398 €