Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
57 496 € 64 539 € 70 907 € 64 752 € 64 083 € 56 097 € 58 826 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 678 € 3 607 € 12 632 € 12 825 € 19 289 € 10 830 € 30 293 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 678 € 3 607 € 12 632 € 12 825 € 19 289 € 10 830 € 30 293 €
013
A.II.2
Stavby
1 678€ 1 839€ 2 000€ 2 161€ 2 321€ 2 483€ 2 644€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 768€ 5 632€ 10 664€ 16 968€ 8 347€ 27 649€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 509 € 60 515 € 57 919 € 51 933 € 44 620 € 45 101 € 28 369 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 110 € 1 288 € 768 € 1 101 € 2 052 € 1 493 € 2 469 €
032
B.I.1
Materiál
353€ 353€ 353€ 271€ 272€ 213€ 507€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
757€ 935€ 415€ 830€ 1 780€ 1 280€ 1 962€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
44 324 € 51 818 € 46 161 € 8 917 € 10 367 € 10 058 € 14 242 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 658€ 11 818€ 10 450€ 8 917€ 10 367€ 10 058€ 14 242€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
29 666€ 40 000€ 35 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
711€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 075 € 7 409 € 10 990 € 41 915 € 32 201 € 33 550 € 11 658 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 823€ 3 625€ 1 316€ 35 607€ 23 960€ 20 980€ 1 342€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 252€ 3 784€ 9 674€ 6 308€ 8 241€ 12 570€ 10 316€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
309 € 417 € 356 € -6 € 174 € 166 € 164 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
309€ 417€ 356€ -6€ 174€ 166€ 164€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
57 496 € 64 539 € 70 907 € 64 752 € 64 083 € 56 097 € 58 826 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
53 878 € 61 155 € 66 716 € 63 536 € 60 031 € 54 155 € 57 425 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
14 937 € 14 937 € 14 937 € 14 937 € 14 937 € 14 937 € 14 937 €
069
A.I.1
Základné imanie
14 937€ 14 937€ 14 937€ 14 937€ 14 937€ 14 937€ 14 937€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
44 575 € 44 575 € 44 575 € 44 575 € 44 575 € 44 575 € 44 575 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
44 575€ 44 575€ 44 575€ 44 575€ 44 575€ 44 575€ 44 575€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 994 € 11 994 € 11 994 € 11 994 € 11 994 € 11 994 € 11 994 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 994€ 11 994€ 11 994€ 11 994€ 11 994€ 11 994€ 11 994€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-20 773 € -4 790 € -7 970 € -11 475 € -17 353 € -14 081 € -11 393 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-20 773€ -4 790€ -7 970€ -11 475€ -17 353€ -14 081€ -11 393€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 145 € -5 561 € 3 180 € 3 505 € 5 878 € -3 270 € -2 688 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 618 € 3 384 € 4 191 € 1 216 € 4 052 € 1 942 € 1 401 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
903 € 1 334 € 300 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 334€ 300€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
903€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
114 € 64 € 14 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
114€ 64€ 14€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 601 € 1 986 € 3 877 € 1 216 € 4 052 € 1 942 € 1 401 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
65€ 65€ 39€ 73€ 834€ 68€ 1 236€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
552€ 552€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
338€ 338€ 338€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 646€ 1 031€ 3 500€ 1 143€ 3 218€ 1 874€ 165€