Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
179€ 2 853€ 15 802€ 1 280€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 901€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
179 € 2 853 € 9 901 € 1 280 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
43 381 € 191 465 € 69 374 € 22 483 € 75 964 € 78 696 € 70 995 € 6 768 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
43 381€ 191 465€ 69 374€ 22 483€ 75 964€ 78 696€ 70 995€ 6 768€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
51 748 € 178 739 € 65 075 € 21 677 € 84 797 € 84 537 € 73 140 € 8 206 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 281€ 141 731€ 55 517€ 18 100€ 69 863€ 59 929€ 64 263€ 3 943€
10
B.2
Služby
11 467€ 37 008€ 9 558€ 3 577€ 14 934€ 24 608€ 8 877€ 4 263€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-8 367 € 12 726 € 4 478 € 3 659 € 1 068 € -5 841 € -2 145 € -158 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 953 € 5 379 € 5 752 € 3 546 € 3 128 € 4 085 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 652€ 3 968€ 4 243€ 2 539€ 2 305€ 3 010€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 285€ 1 396€ 1 493€ 993€ 811€ 1 059€
16
C.4
Sociálne náklady
16€ 15€ 16€ 14€ 12€ 16€
17
D
Dane a poplatky
255€ 251€ 330€ 212€ 212€ 250€ 212€ 255€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 171€ 2 494€ 3 682€ 4 135€ 1 963€ 1 702€ 390€ 452€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
883€ 313€ 283€ 6 161€ 7 500€ 22 187€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
268€ 216€ 8 471€ 87€ 1€ 2 340€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-15 131 € 4 699 € -13 474 € 1 840 € 3 264 € 10 309 € -5 087 € -865 €
38
X.
Výnosové úroky
-57€
39
N
Nákladové úroky
740€ 1 290€ 1 608€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
185€ 240€ 393€ 100€ 113€ 209€ 108€ 50€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-982 € -1 530 € -2 001 € -100 € -113 € -209 € -108 € -50 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-16 113 € 3 169 € -15 475 € 1 740 € 3 151 € 10 100 € -5 195 € -915 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-16 113 € 3 153 € -16 435 € 780 € 2 191 € 9 140 € -5 195 € -915 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-16 113 € 3 169 € -15 475 € 1 740 € 3 151 € 10 100 € -5 195 € -915 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-16 113 € 3 153 € -16 435 € 780 € 2 191 € 9 140 € -5 195 € -915 €