Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 731 436 € 13 514 706 € 9 841 063 € 8 464 489 € 7 440 219 € 6 774 677 € 6 334 054 € 5 427 508 € 5 841 387 € 3 093 473 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 731 436 € 13 514 706 € 9 841 063 € 8 464 489 € 7 440 219 € 6 774 677 € 6 334 054 € 5 427 508 € 5 841 387 € 3 093 473 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 695 087 € 4 874 203 € 3 264 442 € 1 936 095 € 2 436 824 € 2 293 468 € 2 099 625 € 1 788 595 € 1 160 955 € 1 755 577 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 181 904 € 1 319 479 € 802 681 € 789 119 € 528 544 € 573 133 € 699 009 € 447 039 € 483 589 € 163 349 €
10
B.2
Služby
4 513 183 € 3 554 724 € 2 461 761 € 1 146 976 € 1 908 280 € 1 720 335 € 1 400 616 € 1 341 556 € 677 366 € 1 592 228 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 036 349 € 8 640 503 € 6 576 621 € 6 528 394 € 5 003 395 € 4 481 209 € 4 234 429 € 3 638 913 € 4 680 432 € 1 337 896 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 546 650 € 2 246 630 € 1 457 805 € 1 221 075 € 1 134 065 € 1 089 825 € 908 677 € 806 652 € 672 394 € 264 571 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 654 710 € 1 394 645 € 839 559 € 677 860 € 640 626 € 630 980 € 575 540 € 487 569 € 388 726 € 186 996 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
173 500 € 205 000 € 247 922 € 245 200 € 193 200 € 181 200 € 97 513 € 128 120 € 140 751 € 24 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
645 953 € 562 424 € 330 044 € 268 208 € 253 948 € 250 932 € 213 303 € 173 198 € 129 080 € 45 969 €
16
C.4
Sociálne náklady
72 487 € 84 561 € 40 280 € 29 807 € 46 291 € 26 713 € 22 321 € 17 765 € 13 837 € 7 606 €
17
D
Dane a poplatky
18 945 € 14 245 € 11 668 € 9 254 € 9 787 € 8 951 € 5 825 € 6 172 € 1 917 € 62 184 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 522 187 € 3 196 717 € 2 000 038 € 1 702 387 € 1 487 713 € 1 297 806 € 1 019 055 € 972 580 € 894 749 € 296 963 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
26 619 € 27 623 € 13 832 € 12 944 € 30 238 € 3 409 € 8 341 € 261 538 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 578 € 26 896 € 10 681 € 3 194 € 30 235 € 3 409 € 8 341 € 274 907 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 314 € -300 831 € 0 € 702 603 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
57 854 € 12 797 € 44 079 € 21 923 € 15 568 € 5 809 € 10 169 € 716 428 € 236 326 € 29 973 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
98 818 € 63 803 € 60 917 € 62 070 € 62 436 € 57 302 € 51 294 € 42 863 € 6 313 € 291 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
915 644 € 3 132 632 € 3 091 109 € 3 565 281 € 2 324 965 € 2 333 965 € 2 259 747 € 1 811 102 € 3 341 385 € 743 860 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
105 062 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
105 062 €
38
X.
Výnosové úroky
14 € 70 € 970 € 1 896 € 175 € 1 225 € 17 401 € 2 480 € 4 266 €
39
N
Nákladové úroky
148 939 € 167 075 € 97 646 € 78 088 € 116 264 € 128 802 € 216 488 € 358 425 € 358 200 € 224 605 €
40
XI.
Kurzové zisky
790 € 2 € 405 € 2 € 54 € 25 € 197 €
41
O
Kurzové straty
347 € 1 110 € 342 € 185 € 246 € 424 € 178 € 453 € 5 € 3 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 511 € 6 043 € 50 969 € 13 915 € 3 536 € 20 413 € 1 079 € 1 198 € 35 547 € 43 570 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-48 945 € -174 212 € -148 482 € -91 216 € -118 150 € -149 410 € -216 495 € -342 478 € -391 272 € -263 911 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
866 699 € 2 958 420 € 2 942 627 € 3 474 065 € 2 206 815 € 2 184 555 € 2 043 252 € 1 468 624 € 2 950 113 € 479 949 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
183 520 € 651 436 € 657 640 € 775 713 € 523 920 € 470 318 € 443 770 € 386 380 € 506 082 € 106 104 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
106 229 € 551 831 € 614 124 € 751 285 € 482 955 € 518 106 € 366 407 € 325 392 € 479 061 € 73 985 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
77 291 € 99 605 € 43 516 € 24 428 € 40 965 € -47 788 € 77 363 € 60 988 € 27 021 € 32 119 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
683 179 € 2 306 984 € 2 284 987 € 2 698 352 € 1 682 895 € 1 714 237 € 1 599 482 € 1 082 244 € 2 444 031 € 373 845 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
866 699 € 2 958 420 € 2 942 627 € 3 474 065 € 2 206 815 € 2 184 555 € 2 043 252 € 1 468 624 € 2 950 113 € 479 949 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
683 179 € 2 306 984 € 2 284 987 € 2 698 352 € 1 682 895 € 1 714 237 € 1 599 482 € 1 082 244 € 2 444 031 € 373 845 €