Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
63 695 418€ 47 167 500€ 19 354 154€ 11 673 166€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
63 695 418 € 47 167 492 € 19 354 147 € 11 673 162 € 98 274 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
63 580 911€ 47 072 089€ 15 860 079€ 11 652 602€ 97 681€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
42 000€ 49 600€ 400 205€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
72 300€ 44 425€ 16 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
207€ 1 378€ 3 077 196€ 20 560€ 593€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
63 368 273 € 47 036 925 € 19 792 612 € 11 620 519 € 116 228 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 821 049€ 43 087 689€ 13 009 142€ 9 706 804€ 101 418€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 877€ 3 057€ 1 095€ 215€ 689€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
614 439€ 691 998€ 425 240€ 241 012€ 334€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 821 € 2 751 € 7 709 € 4 546 € 134 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 431€ 2 079€ 5 674€ 3 356€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
100€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 833€ 667€ 1 995€ 1 179€ 34€
19
E.4.
Sociálne náklady
557€ 5€ 40€ 11€
20
F.
Dane a poplatky
4 891€ 6 966€ 4 054€ 196 438€ 12 182€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 234€ 14 479€ 1 153€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 234€ 14 479€ 1 153€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
49 331€ 40 643€ 14 381€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
564 134€ 273 271€ 142 185€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 278 731€ 2 919 316€ 6 174 327€ 1 470 351€ 1 471€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
327 145 € 130 567 € -438 465 € 52 643 € -17 954 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 172 546 € 3 338 945 € 2 824 807 € 1 704 571 € -4 760 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 7 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 7 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 7€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 384 € 6 013 € 18 646 € 5 037 € 102 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 892 € 1 431 € 195 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 892€ 1 431€ 195€
52
O.
Kurzové straty
36€ 23€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 383€ 5 085€ 17 215€ 4 819€ 102€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 384 € -6 005 € -18 639 € -5 033 € -102 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
319 761 € 124 562 € -457 104 € 47 610 € -18 056 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
24 190 € 19 397 € 9 442 € 9 623 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
24 190€ 19 397€ 9 442€ 9 623€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
295 571 € 105 165 € -466 546 € 37 987 € -18 056 €