Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hockey Event, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
233€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
233 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
23 140 918 € 435 852 € 798 214 € 150 000 € 90 000 € 30 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
23 140 918€ 435 852€ 798 214€ 150 000€ 90 000€ 30€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
14 063 785 € 1 150 065 € 1 029 198 € 25 615 € 97 355 € 37 694 € 779 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
541 581€ 47 179€ 46 991€ 477€
10
B.2
Služby
13 522 204€ 1 102 886€ 982 207€ 25 138€ 97 355€ 37 694€ 779€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 077 366 € -714 213 € -230 984 € -25 615 € 52 645 € 52 306 € -749 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
391 712 € 181 209 € 111 638 € 16 269 € -574 € 653 €
13
C.1
Mzdové náklady
301 587€ 131 560€ 82 453€ 12 377€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
86 788€ 46 600€ 27 894€ 3 713€ -574€ 653€
16
C.4
Sociálne náklady
3 337€ 3 049€ 1 291€ 179€
17
D
Dane a poplatky
39 549€ 865€ 7 588€ 103€ 66€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 729€ 1 542€ 48€ 4 180€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 928€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
20 200€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
329 935€ 3 944€ 339 645€ 9 747€ 200€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
376 075€ 40 925€ 63 271€ 40 182€ 5 000€ 1 107€ 295€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 599 164 € -934 810 € -73 884 € -72 422 € 47 779 € 31 573 € -5 877 €
38
X.
Výnosové úroky
19€ 8€ 314€ 465€ 956€
39
N
Nákladové úroky
25 713€
40
XI.
Kurzové zisky
742€ 1 008€ 273€
41
O
Kurzové straty
20 817€ 65€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 818€ 415€ 573€ 166€ 227€ 98€ 92€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-21 893 € -25 185 € -284 € -158 € 87 € 367 € 864 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 577 271 € -959 995 € -74 168 € -72 580 € 47 866 € 31 940 € -5 013 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 672 006 € 2 883 € 962 € 12 674 € 6 151 € 1 688 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 672 006€ 2 883€ 962€ 12 674€ 7 922€ 182€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 771€ 1 506€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 905 265 € -959 995 € -77 051 € -73 542 € 35 192 € 25 789 € -6 701 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 577 271 € -959 995 € -74 168 € -72 580 € 47 866 € 31 940 € -5 013 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 905 265 € -959 995 € -77 051 € -73 542 € 35 192 € 25 789 € -6 701 €