Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOMPLUS s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
55 759 € 76 152 € 220 970 € 265 803 € 321 676 € 1 478 234 € 1 323 087 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 426 € 17 713 € 37 624 € 60 623 € 196 628 € 130 382 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 426 € 17 713 € 37 624 € 60 623 € 196 628 € 130 382 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 426€ 17 713€ 37 624€ 60 623€ 195 587€ 112 153€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 041€ 18 229€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 759 € 71 726 € 203 257 € 227 482 € 259 955 € 1 231 876 € 1 143 837 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
23 464 € 25 218 € 30 278 €
032
B.I.1
Materiál
1 364€ 10 851€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
22 100€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
25 218€ 19 427€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
537 € 522 386 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
522 386€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
537€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
59 231 € 62 341 € 203 218 € 225 738 € 235 559 € 1 137 007 € 556 529 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
57 276€ 62 341€ 203 218€ 204 930€ 235 138€ 580 809€ 488 817€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
488 486€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 920€ 20 808€ 421€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
67 712€ 67 712€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-3 472 € 9 385 € 39 € 1 744 € 932 € 69 114 € 34 644 €
056
B.IV.1
Peniaze
-3 515€ 965€ 39€ 1 721€ 227€ 47 119€ 764€
057
B.IV.2
Účty v bankách
43€ 8 420€ 23€ 705€ 21 995€ 33 880€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
697 € 1 098 € 49 730 € 48 868 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
697€ 895€ 3 357€ 2 495€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
203€ 46 373€ 46 373€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
55 759 € 76 152 € 220 970 € 265 803 € 321 676 € 1 478 234 € 1 323 087 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-450 636 € -438 004 € -1 029 672 € -986 493 € -829 245 € -22 459 € -12 552 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 023 000 € 1 023 000 € 323 000 € 323 000 € 323 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 023 000€ 1 023 000€ 323 000€ 323 000€ 323 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
66 € 66 € 66 € 66 € 66 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
66€ 66€ 66€ 66€ 66€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 467 709 € -1 359 377 € -1 316 198 € -1 158 950 € -76 396 € -19 191 € 24 701 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 609€ 24 609€ 24 609€ 24 609€ 24 609€ 24 701€ 24 701€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 492 318€ -1 383 986€ -1 340 807€ -1 183 559€ -101 005€ -43 892€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-12 632 € -108 332 € -43 179 € -157 248 € -1 082 554 € -9 907 € -43 892 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
506 395 € 514 156 € 1 250 642 € 1 251 835 € 1 150 921 € 1 500 693 € 1 335 639 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 777 € 2 681 € 2 663 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 777€ 2 681€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 663€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
263 € 263 € 263 € 142 € 41 € 13 350 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
263€ 263€ 263€ 142€ 41€ 1 022€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
12 328€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
506 289 € 514 050 € 1 238 695 € 1 224 406 € 1 112 897 € 1 382 241 € 1 234 334 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
388 209€ 395 627€ 424 480€ 437 826€ 435 033€ 841 384€ 622 475€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
735€ 735€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 105€ 26 196€ 719 781€ 710 851€ 584 355€ 384 855€ 499 766€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 936€ 13 936€ 14 911€ 5 106€ 15 007€ 6 673€ 5 577€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 729€ 7 739€ 11 274€ 11 056€ 12 060€ 3 936€ 3 635€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
59 031€ 63 872€ 64 572€ 61 324€ 66 442€ 132 125€ 91 474€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 279€ 6 680€ 3 677€ -1 757€ 12 533€ 10 672€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-3 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
-157 € -157 € 11 684 € 23 510 € 35 343 € 118 411 € 88 792 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
-157€ -157€ 11 677€ 23 510€ 35 343€ 89 609€ 59 990€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7€ 28 802€ 28 802€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
461 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
461€