Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
06.12.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 959 695€ 8 120 388€ 513 259€ 8 854 564€ 6 239 323€ 5 757 141€ 2 285 617€ 3 938 686€ 3 416 591€ 7 257 378€ 3 893 200€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 628 244€ 8 307 007€ 318 038€ 7 855 113€ 5 420 438€ 5 047 518€ 1 969 531€ 2 996 690€ 3 038 232€ 6 958 682€ 3 302 300€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
331 451 € -186 619 € 195 221 € 999 451 € 818 885 € 709 623 € 316 086 € 941 996 € 378 359 € 298 696 € 590 900 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
23 810 694 € 56 457 913 € 64 406 645 € 60 178 964 € 66 720 291 € 56 451 292 € 46 060 806 € 36 807 750 € 29 901 514 € 39 655 978 € 26 141 926 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
23 218 847€ 54 487 364€ 63 350 916€ 60 200 048€ 66 871 891€ 56 171 948€ 46 096 675€ 36 439 748€ 30 005 044€ 39 689 689€ 26 440 012€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
591 847€ 1 970 549€ 1 055 729€ -21 084€ -151 600€ 279 344€ -35 869€ 368 002€ -103 530€ -33 711€ -298 086€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
23 828 331 € 45 274 663 € 51 421 207 € 50 470 352 € 55 833 806 € 46 977 373 € 33 266 538 € 28 234 899 € 24 435 338 € 32 051 355 € 19 661 118 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 164 537€ 27 992 311€ 31 260 491€ 29 990 013€ 31 565 141€ 27 095 727€ 21 380 177€ 19 144 063€ 16 973 082€ 21 934 528€ 13 171 650€
10
B.2
Služby
9 611 099€ 17 393 572€ 19 720 169€ 20 566 022€ 24 020 413€ 19 804 641€ 11 870 251€ 9 090 836€ 7 462 256€ 10 116 827€ 6 489 468€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
313 814 € 10 996 631 € 13 180 659 € 10 708 063 € 11 705 370 € 10 183 542 € 13 110 354 € 9 514 847 € 5 844 535 € 7 903 319 € 7 071 708 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
8 983 816 € 10 738 491 € 8 098 364 € 7 095 919 € 6 968 583 € 5 247 785 € 4 621 810 € 4 117 772 € 4 445 907 € 4 446 893 € 3 906 137 € 12 547 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 364 712€ 7 629 058€ 5 834 875€ 5 069 668€ 5 065 815€ 3 896 148€ 3 350 141€ 2 959 333€ 3 227 957€ 3 308 237€ 2 940 824€ 10 456€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 283 853€ 2 724 114€ 2 085 308€ 1 866 463€ 1 710 713€ 1 376 711€ 1 180 043€ 1 068 239€ 1 112 138€ 1 028 523€ 878 699€ 2 091€
16
C.4
Sociálne náklady
335 251€ 385 319€ 178 181€ 159 788€ 192 055€ -25 074€ 91 626€ 90 200€ 105 812€ 110 133€ 86 614€
17
D
Dane a poplatky
3 563€ 8 979€ 4 618€ 6 128€ 2 721€ 2 026€ 2 210€ 5 179€ 1 964€ 3 506€ 17 001€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 305 885€ 2 617 597€ 3 446 616€ 2 673 562€ 2 492 980€ 2 312 569€ 1 862 480€ 1 863 513€ 3 505 463€ 1 848 136€ 2 058 315€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
72 396€ 973 603€ 1 115 132€ 765 812€ 2 307 043€ 2 413 738€ 968 070€ 934 272€ 978 696€ 81 507€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 303€ 937 036€ 1 138 267€ 689 086€ 2 181 764€ 2 154 097€ 903 025€ 809 188€ 1 337 329€ 362 269€ 80 437€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
16 468€ 5 328€ -61 718€ -6 486€ -13 000€ 55 276€ 943€ -97 323€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 935 471€ 33 163 837€ 29 005 416€ 22 738 216€ 41 361 597€ 8 385 315€ 1 087 107€ 1 059 927€ 1 601 491€ 1 283 593€ 3 176 386€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 186 142€ 34 704 092€ 27 437 539€ 22 731 144€ 41 900 598€ 8 326 942€ 72 128€ 292 673€ 26 245€ 240 174€ 196 439€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-10 211 028 € -3 872 124 € 3 175 803 € 999 784 € 1 822 036 € 3 000 894 € 7 710 364 € 4 433 721 € -947 462 € 2 366 498 € 4 087 088 € -12 547 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 965€ 31 361€ 41 790€ 25 762€ 338€ 11 732€ 5€ 201€ 113€ 42 384€ 11 817€
39
N
Nákladové úroky
303 663€ 12 086€ 47 093€ 37 390€ 63 890€ 62 253€ 16 035€ 91 288€ 118 626€ 262 817€ 334 244€
40
XI.
Kurzové zisky
38 921€ 11 616€ 12 782€ 3 409€ 3 274€ 1 268€ 5 510€ 24 561€ 20 768€ 266 681€ 864 901€
41
O
Kurzové straty
45 816€ 88 469€ 21 757€ 9 415€ 17 051€ 39 932€ 50 891€ 19 748€ 32 487€ 114 454€ 165 289€ 7 004€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-35€ 35€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
73 725€ 145 300€ 102 666€ 59 662€ 43 390€ 77 642€ 34 543€ 31 834€ 38 854€ 23 280€ 37 922€ 100€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-384 283 € -230 274 € -127 408 € -61 233 € -95 295 € -178 221 € -84 227 € -118 304 € -168 998 € -133 757 € 369 833 € 4 714 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-10 595 311 € -4 102 398 € 3 048 395 € 938 551 € 1 726 741 € 2 822 673 € 7 626 137 € 4 315 417 € -1 116 460 € 2 232 741 € 4 456 921 € -7 834 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
771 852 € 985 289 € 706 463 € 433 072 € 1 030 517 € 1 697 972 € 1 005 788 € -49 703 € 601 150 € 1 753 166 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 380 147€ 682 579€ 1 031 859€ 1 297 558€ 1 809 051€ 953 229€ 9 135€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
771 852€ -394 858€ 23 884€ -598 787€ -267 041€ -111 079€ 52 559€ -58 838€ 601 150€ 1 753 166€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-10 595 311 € -4 874 250 € 2 063 106 € 232 088 € 1 293 669 € 1 792 156 € 5 928 165 € 3 309 629 € -1 066 757 € 1 631 591 € 2 703 755 € -7 834 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-10 595 311 € -4 102 398 € 3 048 395 € 938 551 € 1 726 741 € 2 822 673 € 7 626 137 € 4 315 417 € -1 116 460 € 2 232 741 € 4 456 921 € -7 834 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-10 595 311 € -4 874 250 € 2 063 106 € 232 088 € 1 293 669 € 1 792 156 € 5 928 165 € 3 309 629 € -1 066 757 € 1 631 591 € 2 703 755 € -7 834 €