Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25 178 542€ 62 607 752€ 95 040 452€ 92 537 557€ 116 628 254€ 73 007 486€ 50 418 842€ 42 765 202€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 778 256 € 98 715 741 € 95 040 452 € 92 537 556 € 116 628 254 € 73 007 486 € 50 401 600 € 42 740 635 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 959 695€ 8 120 388€ 513 259€ 8 854 564€ 6 239 323€ 5 757 141€ 2 285 617€ 3 938 686€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
23 210 257€ 53 527 245€ 63 307 382€ 60 161 624€ 66 728 783€ 55 603 033€ 45 948 022€ 36 144 871€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 590€ 960 119€ 43 534€ 38 424€ 143 108€ 568 915€ 148 653€ 294 877€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
591 847€ 1 970 549€ 1 055 729€ -21 084€ -151 600€ 279 344€ -35 869€ 368 002€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
72 396€ 973 603€ 1 115 132€ 765 812€ 2 307 043€ 2 413 738€ 968 070€ 934 272€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 935 471€ 33 163 837€ 29 005 416€ 22 738 216€ 41 361 597€ 8 385 315€ 1 087 107€ 1 059 927€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
57 989 284 € 102 587 865 € 91 864 649 € 91 537 772 € 114 806 218 € 70 006 592 € 42 691 236 € 38 306 914 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 628 244€ 8 307 007€ 318 038€ 7 855 113€ 5 420 438€ 5 047 518€ 1 969 531€ 2 996 690€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 164 537€ 27 992 311€ 31 260 491€ 29 990 013€ 31 565 141€ 27 095 727€ 21 380 177€ 19 148 879€
13
C.
Opravné položky k zásobám
52 695€ -111 220€ 440 547€ -85 683€ 248 252€ 77 005€ 16 110€ -4 816€
14
D.
Služby
9 611 099€ 17 393 572€ 19 720 169€ 20 566 022€ 24 020 413€ 19 804 641€ 11 870 251€ 9 090 836€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 983 816 € 10 738 491 € 8 098 364 € 7 095 919 € 6 968 583 € 5 247 785 € 4 621 810 € 4 117 772 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 364 712€ 7 629 058€ 5 834 875€ 5 069 668€ 5 065 815€ 3 896 148€ 3 350 141€ 2 959 333€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 283 853€ 2 724 114€ 2 085 308€ 1 866 463€ 1 710 713€ 1 376 711€ 1 180 043€ 1 068 239€
19
E.4.
Sociálne náklady
335 251€ 385 319€ 178 181€ 159 788€ 192 055€ -25 074€ 91 626€ 90 200€
20
F.
Dane a poplatky
3 563€ 8 979€ 4 618€ 6 128€ 2 721€ 2 026€ 2 210€ 5 179€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 305 885€ 2 617 597€ 3 446 616€ 2 673 562€ 2 492 980€ 2 312 569€ 1 862 480€ 1 863 513€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 245 045€ 2 564 999€ 3 394 018€ 2 638 019€ 2 467 797€ 1 906 625€ 1 860 653€ 1 874 494€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 840€ 52 598€ 52 598€ 35 543€ 25 183€ 405 944€ 1 827€ -10 981€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 303€ 937 036€ 1 138 267€ 689 086€ 2 181 764€ 2 154 097€ 903 025€ 809 188€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
16 468€ 5 328€ -61 718€ -6 486€ -13 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 186 142€ 34 704 092€ 27 437 539€ 22 731 144€ 41 900 598€ 8 326 942€ 72 128€ 292 673€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-10 211 028 € -3 872 124 € 3 175 803 € 999 784 € 1 822 036 € 3 000 894 € 7 710 364 € 4 433 721 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
313 814 € 10 996 631 € 13 180 659 € 10 708 063 € 11 705 370 € 10 183 542 € 13 110 354 € 9 514 847 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
38 921 € 15 581 € 44 108 € 45 234 € 29 036 € 1 606 € 17 242 € 24 566 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 965 € 31 361 € 41 790 € 25 762 € 338 € 11 732 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 965€ 31 361€ 41 790€ 25 679€ 11 772€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
83€ 338€ -40€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
38 921€ 11 616€ 12 782€ 3 409€ 3 274€ 1 268€ 5 510€ 24 561€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-35€ 35€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
423 204 € 245 855 € 171 516 € 106 467 € 124 331 € 179 827 € 101 469 € 142 870 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
303 663 € 12 086 € 47 093 € 37 390 € 63 890 € 62 253 € 16 035 € 91 288 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
289 907€ 292€ 1 786€ 62 253€ 16 035€ 91 288€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 756€ 12 086€ 47 093€ 37 098€ 62 104€
52
O.
Kurzové straty
45 816€ 88 469€ 21 757€ 9 415€ 17 051€ 39 932€ 50 891€ 19 748€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
73 725€ 145 300€ 102 666€ 59 662€ 43 390€ 77 642€ 34 543€ 31 834€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-384 283 € -230 274 € -127 408 € -61 233 € -95 295 € -178 221 € -84 227 € -118 304 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-10 595 311 € -4 102 398 € 3 048 395 € 938 551 € 1 726 741 € 2 822 673 € 7 626 137 € 4 315 417 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
771 852 € 985 289 € 706 463 € 433 072 € 1 030 517 € 1 697 972 € 1 005 788 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 380 147€ 682 579€ 1 031 859€ 1 297 558€ 1 809 051€ 953 229€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
771 852€ -394 858€ 23 884€ -598 787€ -267 041€ -111 079€ 52 559€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 595 311 € -4 874 250 € 2 063 106 € 232 088 € 1 293 669 € 1 792 156 € 5 928 165 € 3 309 629 €