Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
96 823 € 74 865 € 76 218 € 72 651 € 49 022 € 65 311 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
47 378 € 38 481 € 54 521 € 4 505 € 6 690 € 12 425 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
47 378 € 38 481 € 54 521 € 4 505 € 6 690 € 12 425 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 378 € 38 481 € 54 521 € 4 505 € 6 690 € 12 425 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
49 445 € 36 384 € 21 697 € 68 146 € 42 332 € 52 076 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
70 € 22 € 14 € 23 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
36 062 € 25 340 € 14 374 € 30 397 € 45 779 € 51 546 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 078 € 3 228 € 13 278 € 30 060 € 23 896 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
877 € 6 430 € 155 € 343 € 5 991 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 107 € 15 682 € 14 219 € 16 776 € 9 728 € 27 600 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 313 € 11 022 € 7 309 € 37 726 € -3 447 € 530 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 313 € 11 022 € 7 309 € 37 726 € -3 447 € 489 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
41 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
810 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
810 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
96 823 € 74 865 € 76 218 € 72 651 € 49 022 € 65 311 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 049 € 16 772 € 47 202 € 27 296 € 27 862 € 31 867 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 772 € 42 202 € 22 297 € 22 862 € 26 866 € 5 771 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 318 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 547 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 277 € -30 430 € 19 905 € -566 € -4 004 € 21 096 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
75 774 € 58 093 € 29 016 € 45 355 € 21 160 € 33 444 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 279 € 2 543 € 2 300 € 2 408 € 959 € 1 909 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 279 € 2 543 € 2 300 € 2 408 € 959 € 1 909 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 971 € 364 € 737 € 718 € 10 399 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
168 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 231 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
71 524 € 55 186 € 25 979 € 42 229 € 20 201 € 17 352 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
655 € 1 024 € 6 957 € 9 681 € 8 376 € 6 081 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
289 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
64 062 € 48 476 € 7 306 € 23 883 € 6 692 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 045 € 5 078 € 3 625 € 4 554 € 1 570 € 1 483 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
875 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 762 € 608 € 8 091 € 4 111 € 3 563 € 8 624 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
400 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 384 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 384 €