Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REVICKÝ a partneri s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
136 319 € 72 103 € 144 592 € 79 053 € 87 370 € 88 282 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
136 319 € 72 103 € 144 592 € 79 053 € 87 370 € 88 282 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
47 173 € 38 177 € 50 247 € 23 593 € 54 550 € 28 333 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 228 € 4 011 € 3 157 € 2 922 € 8 864 € 1 857 €
10
B.2
Služby
35 945 € 34 166 € 47 090 € 20 671 € 45 686 € 26 476 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
89 146 € 33 926 € 94 345 € 55 460 € 32 820 € 59 949 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
64 454 € 49 415 € 48 518 € 46 534 € 22 079 € 31 711 €
13
C.1
Mzdové náklady
22 946 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 076 €
16
C.4
Sociálne náklady
689 €
17
D
Dane a poplatky
411 € 216 € 151 € 117 € 88 € 535 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 603 € 16 040 € 12 269 € 4 059 € 5 735 € 2 868 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 417 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 811 € 6 854 € 18 € 4 € 6 498 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 731 € 3 769 € 5 275 € 2 676 € 5 938 € 858 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 103 € -28 660 € 27 772 € 1 700 € -1 020 € 30 475 €
38
X.
Výnosové úroky
164 € 397 € 442 € 372 € 1 € 1 €
39
N
Nákladové úroky
1 777 € 1 002 € 437 € 632 € 880 € 987 €
41
O
Kurzové straty
8 € 11 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
253 € 197 € 173 € 426 € 1 459 € 1 715 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 866 € -810 € -168 € -697 € -2 338 € -2 701 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 237 € -29 470 € 27 604 € 1 003 € -3 358 € 27 774 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 7 699 € 1 569 € 646 € 6 678 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 € 7 699 € 1 569 € 646 € 6 678 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 277 € -30 430 € 19 905 € -566 € -4 004 € 21 096 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 237 € -29 470 € 27 604 € 1 003 € -3 358 € 27 774 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 277 € -30 430 € 19 905 € -566 € -4 004 € 21 096 €