Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Barger Prekop s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 838 920 € 2 510 358 € 1 870 829 € 1 357 050 € 1 004 883 € 1 215 483 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 838 920 € 2 510 358 € 1 870 829 € 1 357 050 € 1 004 883 € 1 215 483 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 123 808 € 1 080 794 € 713 120 € 536 958 € 370 818 € 429 312 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 254 € 125 212 € 38 273 € 24 277 € 26 974 € 33 995 €
10
B.2
Služby
1 096 554 € 955 582 € 674 847 € 512 681 € 343 844 € 395 317 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 715 112 € 1 429 564 € 1 157 709 € 820 092 € 634 065 € 786 171 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
462 036 € 354 918 € 261 488 € 192 084 € 208 507 € 173 465 €
13
C.1
Mzdové náklady
330 898 € 259 873 € 191 028 € 141 469 € 154 663 € 130 249 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
110 646 € 82 774 € 62 079 € 46 909 € 50 627 € 40 592 €
16
C.4
Sociálne náklady
20 492 € 12 271 € 8 381 € 3 706 € 3 217 € 2 624 €
17
D
Dane a poplatky
8 093 € 8 481 € 2 084 € 8 470 € 2 816 € 3 731 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 781 € 41 789 € 44 516 € 33 196 € 28 309 € 24 955 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 250 € 10 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
395 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 484 € -100 € 1 584 € -2 236 € 2 236 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 798 € 50 € 1 217 € 1 401 € 623 € 62 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 036 € 29 400 € 7 485 € 6 129 € 771 € 600 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 203 698 € 1 004 731 € 841 769 € 583 850 € 394 285 € 581 246 €
38
X.
Výnosové úroky
166 € 146 € 19 € 13 € 12 € 19 €
39
N
Nákladové úroky
663 € 1 118 € 2 054 € 1 875 € 2 477 € 1 723 €
40
XI.
Kurzové zisky
91 € 219 € 55 € 75 € 25 € 65 €
41
O
Kurzové straty
2 887 € 228 € 579 € 152 € 234 € 183 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 388 € 12 424 € 11 472 € 10 919 € 10 387 € 9 247 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 681 € -13 405 € -14 031 € -12 858 € -13 061 € -11 069 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 188 017 € 991 326 € 827 738 € 570 992 € 381 224 € 570 177 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
249 263 € 237 268 € 194 414 € 129 305 € 91 953 € 112 239 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
253 530 € 237 268 € 194 414 € 129 305 € 91 953 € 112 239 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-4 267 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
938 754 € 754 058 € 633 324 € 441 687 € 289 271 € 457 938 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 188 017 € 991 326 € 827 738 € 570 992 € 381 224 € 570 177 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
938 754 € 754 058 € 633 324 € 441 687 € 289 271 € 457 938 €