Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Povina 323

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
73 564€ 65 551€ 59 336€ 63 243€ 56 456€ 66 891€ 60 198€ 58 806€ 70 998€ 80 306€ 79 180€ 66 007€ 72 316€ 75 600€ 68 398€
02
501
Spotreba materiálu
40 468€ 36 704€ 30 187€ 30 243€ 30 148€ 36 388€ 29 992€ 27 714€ 38 403€ 42 610€ 40 373€ 28 723€ 26 832€ 29 863€ 36 868€
03
502
Spotreba energie
33 096€ 28 847€ 29 149€ 33 000€ 26 309€ 30 504€ 30 206€ 31 093€ 32 595€ 37 696€ 38 808€ 37 284€ 45 484€ 45 737€ 31 530€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
22 322€ 14 850€ 16 206€ 12 743€ 14 629€ 50 500€ 17 570€ 17 277€ 27 988€ 53 971€ 16 962€ 8 223€ 6 291€ 11 239€ 67 179€
07
511
Opravy a udržiavanie
271€ 38 800€ 0€ 367€ 572€ 112€ 2 364€ 1 616€ 110€ 2 848€ 61 086€
08
512
Cestovné
165€ 106€ 4€ 183€ 121€ 450€ 111€ 116€ 145€ 66€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 092€ 635€ 0€ 0€ 0€ 100€ 3 991€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
22 157€ 14 850€ 14 844€ 12 108€ 14 629€ 11 700€ 17 463€ 16 907€ 27 234€ 53 638€ 10 157€ 6 496€ 6 065€ 8 246€ 6 027€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
460 833€ 427 423€ 412 011€ 382 629€ 325 097€ 288 702€ 260 024€ 255 114€ 256 122€ 260 292€ 247 397€ 252 449€ 255 834€ 257 696€ 217 829€
12
521
Mzdové náklady
329 246€ 309 820€ 302 857€ 279 005€ 234 752€ 210 598€ 190 007€ 186 190€ 185 314€ 186 697€ 179 900€ 183 467€ 185 790€ 187 231€ 157 158€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
113 573€ 107 291€ 98 512€ 94 513€ 80 510€ 70 275€ 62 796€ 61 707€ 63 623€ 64 517€ 60 194€ 61 977€ 62 923€ 63 431€ 53 742€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 175€ 1 208€ 1 775€ 1 694€ 1 722€ 2 064€ 1 795€ 1 855€ 2 071€ 1 801€ 1 928€ 2 077€ 1 749€ 1 199€ 960€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 839€ 9 106€ 8 867€ 7 417€ 8 113€ 5 766€ 5 426€ 5 362€ 5 115€ 7 277€ 5 376€ 4 928€ 5 372€ 5 835€ 5 969€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
192€ 265€ 192€ 172€ 129€ 129€ 129€ 129€ 105€ 99€ 99€ 198€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
192€ 265€ 192€ 172€ 129€ 129€ 129€ 129€ 105€ 99€ 99€ 198€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 504€ 6 498€ 9 575€ 8 844€ 50€ 453€ 770€ 1 802€ 16 036€ 2 349€ 1 237€ 1 528€ 1 490€ 1 855€ 2 051€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 504€ 6 495€ 9 575€ 8 844€ 50€ 453€ 770€ 1 802€ 16 006€ 2 349€ 1 237€ 1 528€ 1 490€ 1 853€ 2 051€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
18 898€ 17 971€ 17 416€ 17 416€ 17 657€ 17 764€ 17 765€ 17 776€ 26 388€ 47 101€ 46 810€ 20 121€ 15 745€ 24 857€ 21 434€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 898€ 17 971€ 17 416€ 17 416€ 17 657€ 17 764€ 17 765€ 17 776€ 26 388€ 26 498€ 26 868€ 8 421€ 6 744€ 13 598€ 13 556€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 20 603€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 7 878€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 20 603€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 7 878€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 100€ 929€ 828€ 882€ 837€ 560€ 1 191€ 1 428€ 1 408€ 1 248€ 1 104€ 913€ 1 052€ 780€ 616€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 100€ 929€ 828€ 882€ 837€ 560€ 1 191€ 1 428€ 1 408€ 1 248€ 1 104€ 913€ 1 052€ 780€ 616€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
41 060€ 33 129€ 37 820€ 44 226€ 39 514€ 14 541€ 17 901€ 14 695€ 14 989€ 10 773€ 11 917€ 17 450€ 11 337€ 9 697€ 21 442€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
41 060€ 33 129€ 37 820€ 44 050€ 37 381€ 14 541€ 14 149€ 9 522€ 7 743€ 7 616€ 7 842€ 7 081€ 8 170€ 7 745€ 17 180€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
176€ 2 133€ 3 752€ 5 174€ 7 246€ 3 157€ 4 075€ 10 369€ 3 167€ 1 952€ 4 262€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
619 473€ 566 617€ 553 383€ 530 155€ 454 242€ 439 412€ 375 548€ 367 029€ 414 059€ 456 169€ 404 712€ 366 790€ 364 164€ 381 922€ 398 949€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
36 877€ 28 652€ 22 972€ 37 205€ 34 122€ 33 746€ 30 406€ 28 495€ 25 956€ 23 446€ 29 393€ 25 903€ 25 996€ 26 849€ 36 064€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
36 877€ 28 652€ 22 972€ 37 205€ 34 122€ 33 746€ 30 406€ 28 495€ 25 956€ 23 446€ 29 393€ 25 903€ 25 996€ 26 849€ 36 064€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 141€ 4 978€ 16 097€ 3 775€ 3 690€ 4 866€ 6 639€ 670€ 1 286€ 0€ 458€ 680€ 743€ 0€ 3 832€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 141€ 4 978€ 16 097€ 3 775€ 3 690€ 4 866€ 6 639€ 670€ 1 286€ 0€ 458€ 680€ 743€ 0€ 3 832€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 16 024€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 7 878€ 3 618€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 16 024€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 7 878€ 3 618€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 878€ 3 618€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 16 024€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 2€ 4€ 11€ 9€ 10€ 15€ 34€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 1€ 2€ 4€ 11€ 9€ 10€ 15€ 34€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
582 059€ 549 849€ 509 558€ 473 551€ 423 675€ 406 206€ 335 836€ 331 456€ 370 390€ 411 033€ 362 682€ 328 694€ 328 268€ 345 635€ 353 278€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
228 355€ 199 211€ 174 875€ 176 894€ 150 862€ 131 654€ 118 141€ 110 029€ 109 485€ 108 721€ 102 929€ 98 064€ 93 854€ 99 359€ 64 762€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
18 343€ 17 416€ 17 416€ 17 416€ 17 416€ 17 416€ 17 417€ 17 428€ 26 040€ 26 150€ 26 520€ 6 503€ 6 396€ 13 548€ 13 556€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
334 806€ 332 666€ 317 267€ 279 242€ 255 155€ 256 787€ 197 734€ 195 858€ 232 663€ 273 414€ 231 264€ 220 069€ 226 422€ 231 835€ 274 960€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
555€ 555€ 241€ 348€ 348€ 348€ 348€ 348€ 348€ 1 919€ 348€ 58€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 196€ 7 793€ 1 854€ 2 400€ 1 620€ 2 139€ 1 248€ 835€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
623 077€ 583 479€ 548 626€ 514 531€ 461 487€ 444 817€ 372 881€ 360 622€ 413 658€ 454 424€ 404 244€ 364 287€ 366 276€ 380 377€ 396 826€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 604€ 16 863€ -4 757€ -15 623€ 7 245€ 5 406€ -2 667€ -6 406€ -400€ -1 745€ -468€ -2 503€ 2 112€ -1 545€ -2 123€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 2€ 3€ 6€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 604€ 16 863€ -4 757€ -15 623€ 7 245€ 5 406€ -2 667€ -6 406€ -401€ -1 746€ -470€ -2 505€ 2 110€ -1 548€ -2 129€