Adela Kremnicko - Štiavnické združenie

Spoločnosť Adela Kremnicko - Štiavnické združenie bola založená 17. mája 2000

  • IČO 37824791
  • DIČ 2021620304
  • Sídlo Adela Kremnicko - Štiavnické združenie
    Obecný úrad 96233 Budča
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví