Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavský samosprávny kraj

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 136 107€ 644 332€ 1 164 019€ 640 420€ 916 862€ 874 020€ 727 153€ 578 227€ 835 012€ 548 854€ 602 160€ 693 223€ 813 227€ 641 038€
02
501
Spotreba materiálu
927 826€ 479 151€ 1 013 645€ 480 833€ 760 840€ 626 307€ 546 621€ 397 790€ 663 008€ 338 929€ 355 509€ 454 338€ 696 709€ 541 697€
03
502
Spotreba energie
208 281€ 165 181€ 150 374€ 159 587€ 156 022€ 247 713€ 180 532€ 180 437€ 172 004€ 209 925€ 246 651€ 238 885€ 116 517€ 99 341€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 882 385€ 2 916 559€ 3 349 711€ 3 039 327€ 3 342 246€ 3 056 495€ 3 689 500€ 3 544 509€ 2 852 909€ 3 060 824€ 3 241 032€ 3 565 197€ 3 731 647€ 3 477 947€
07
511
Opravy a udržiavanie
112 806€ 103 278€ 99 993€ 44 327€ 109 651€ 78 215€ 46 391€ 117 168€ 75 512€ 640 002€ 391 830€ 483 824€ 286 317€ 339 241€
08
512
Cestovné
163 291€ 166 725€ 188 715€ 146 005€ 124 680€ 129 916€ 132 606€ 146 542€ 128 351€ 135 881€ 134 828€ 128 643€ 141 818€ 163 687€
09
513
Náklady na reprezentáciu
101 070€ 65 838€ 136 872€ 86 710€ 59 907€ 35 090€ 38 251€ 44 677€ 42 091€ 44 601€ 47 951€ 38 794€ 96 140€ 121 868€
10
518
Ostatné služby
2 505 218€ 2 580 719€ 2 924 131€ 2 762 285€ 3 048 008€ 2 813 274€ 3 472 252€ 3 236 121€ 2 606 955€ 2 240 339€ 2 666 422€ 2 913 936€ 3 207 372€ 2 853 150€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 558 631€ 7 018 690€ 6 933 573€ 5 914 848€ 5 794 085€ 5 303 386€ 5 362 585€ 5 169 706€ 5 373 464€ 4 516 734€ 4 323 104€ 4 692 955€ 5 242 816€ 4 668 193€
12
521
Mzdové náklady
5 382 776€ 4 913 197€ 4 918 084€ 3 977 293€ 3 975 236€ 3 702 570€ 3 778 080€ 3 638 058€ 3 778 673€ 3 209 736€ 3 066 126€ 3 335 398€ 3 852 179€ 3 470 149€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 907 771€ 1 750 566€ 1 730 890€ 1 459 621€ 1 416 518€ 1 322 681€ 1 328 519€ 1 288 388€ 1 334 385€ 1 106 748€ 1 052 814€ 1 034 723€ 1 187 480€ 1 027 510€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
46 146€ 47 289€ 47 017€ 42 467€ 44 247€ 42 513€ 43 050€ 41 266€ 40 068€ 34 850€ 31 064€ 35 192€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
221 718€ 307 178€ 237 082€ 435 147€ 357 623€ 235 452€ 212 736€ 201 119€ 219 908€ 165 130€ 172 930€ 287 252€ 203 157€ 170 534€
16
528
Ostatné sociálne náklady
220€ 460€ 500€ 320€ 460€ 170€ 200€ 876€ 430€ 270€ 170€ 390€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
49 992€ 49 479€ 39 224€ 38 511€ 41 109€ 42 255€ 41 481€ 74 121€ 56 794€ 130 795€ 120 609€ 142 032€ 110 691€ 29 234€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
33 806€ 38 086€ 26 954€ 24 695€ 27 578€ 32 665€ 30 462€ 48 568€ 46 023€ 101 909€ 99 167€ 74 649€ 102 600€ 24 134€
20
538
Ostatné dane a poplatky
16 185€ 11 393€ 12 270€ 13 816€ 13 532€ 9 590€ 11 018€ 25 553€ 10 771€ 28 886€ 21 442€ 67 384€ 8 091€ 5 100€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
778 433€ 902 280€ 506 498€ 1 261 438€ 495 948€ 1 609 913€ 288 366€ 1 252 557€ 244 948€ 1 056 811€ 717 118€ 748 631€ 743 029€ 1 117 196€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 761€ 409 821€ 59 872€ 3 611€ 435 973€ 591 908€ 190 082€ 1 133 081€ 130 812€ 970 310€ 384 759€ 193 798€ 367 455€ 780 148€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 49€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
109€ 7€ 10€ 8 720€ 49€ 6€ 233€ 10€ 0€ 0€ 23 408€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
108€ 16€ 142€ 0€ 586€ 60€ 7 808€ 24 269€ 10€ 0€ 1 119€ 17€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
210 432€ 10 896€ 867€ 41 930€ 2€ 4 448€ 0€ 13 966€ 1 226€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
690 932€ 492 254€ 446 601€ 1 038 533€ 59 975€ 1 006 475€ 97 351€ 69 505€ 89 856€ 82 043€ 332 360€ 516 340€ 374 282€ 337 049€
28
549
Manká a škody
3 522€ 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 025 062€ 4 692 142€ 4 409 785€ 6 405 991€ 4 072 919€ 3 041 198€ 1 696 654€ 4 143 530€ 3 826 602€ 5 824 715€ 3 409 179€ 3 881 701€ 3 020 680€ 2 042 068€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 615 161€ 1 971 521€ 1 655 073€ 1 623 071€ 2 436 764€ 2 482 638€ 1 540 709€ 1 008 690€ 1 108 262€ 2 379 568€ 3 126 003€ 3 592 971€ 2 648 044€ 1 609 421€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 409 900€ 2 720 621€ 2 754 711€ 4 732 300€ 1 636 155€ 558 560€ 155 945€ 3 134 840€ 2 718 340€ 3 445 147€ 283 176€ 288 730€ 372 637€ 432 647€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 409 850€ 2 720 621€ 2 753 151€ 3 018 601€ 1 636 155€ 554 000€ 29 750€ 2 328 890€ 2 718 340€ 3 203 231€ 189 114€ 189 888€ 278 575€ 213 948€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
50€ 1 560€ 1 713 699€ 4 560€ 126 195€ 805 950€ 241 916€ 94 062€ 98 842€ 94 062€ 218 699€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
50 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
50 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
961 949€ 1 047 107€ 1 212 109€ 1 281 465€ 1 205 388€ 1 271 842€ 11 765 437€ 1 636 803€ 1 564 667€ 1 933 618€ 1 827 409€ 582 100€ 1 071 185€ 3 394 559€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
10 387 875€ 0€ 60 421€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
594 548€ 692 508€ 757 352€ 941 783€ 885 580€ 982 243€ 1 079 230€ 1 317 978€ 1 227 255€ 1 561 443€ 1 739 726€ 574 036€ 1 068 430€ 2 294 596€
43
563
Kurzové straty
7€ 258€ 53€ 140€ 27€ 82€ 10€ 39€ 2€ 49€ 302€ 374€ 448€ 1 096 945€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
367 394€ 354 340€ 454 705€ 339 541€ 319 781€ 289 517€ 298 322€ 318 786€ 337 410€ 372 127€ 26 960€ 7 691€ 2 307€ 3 018€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
90 305 246€ 85 909 316€ 76 403 773€ 71 237 950€ 66 537 282€ 62 986 186€ 59 130 031€ 52 885 038€ 54 082 024€ 52 075 381€ 54 987 344€ 50 493 271€ 72 626 685€ 70 489 111€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59 833 112€ 57 972 594€ 53 919 905€ 51 815 315€ 49 696 305€ 47 439 376€ 41 690 043€ 37 541 897€ 37 921 692€ 37 296 491€ 36 089 292€ 35 055 689€ 37 855 572€ 39 255 874€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 722 513€ 1 044 539€ 755 244€ 515 096€ 305 759€ 235 728€ 179 011€ 207 970€ 195 464€ 152 829€ 31 078€ 9 885€ 90 961€ 164 517€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
26 977 011€ 24 770 581€ 21 728 623€ 18 907 540€ 16 535 218€ 15 311 082€ 17 260 977€ 15 135 172€ 15 964 868€ 14 626 061€ 18 866 974€ 15 356 198€ 34 680 152€ 31 019 861€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 772 610€ 2 121 602€ 0€ 0€ 71 500€ 0€ 48 858€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
106 697 804€ 103 179 905€ 94 018 691€ 89 819 950€ 82 405 840€ 78 185 295€ 82 701 206€ 69 284 490€ 68 836 420€ 69 147 733€ 69 227 955€ 64 799 111€ 87 359 961€ 85 859 345€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 527€ 11 203€ 14 937€ 13 692€ 15 684€ 16 182€ 22 157€ 33 111€ 31 866€ 28 380€ 40 828€ 0€ 0€ 1 124€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 527€ 11 203€ 14 937€ 13 692€ 15 684€ 16 182€ 22 157€ 33 111€ 31 866€ 28 380€ 40 828€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 1 124€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
374€ 218€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
374€ 218€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
104 454 493€ 100 203 060€ 100 961 765€ 91 145 239€ 81 567 154€ 75 433 566€ 67 347 053€ 60 162 751€ 57 526 277€ 56 207 784€ 54 745 064€ 47 106 589€ 55 648 870€ 53 022 626€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
104 430 443€ 100 176 500€ 100 934 270€ 91 116 298€ 81 539 235€ 75 406 923€ 67 320 404€ 60 126 359€ 57 490 072€ 56 189 532€ 54 729 845€ 47 067 753€ 55 615 455€ 53 002 841€
82
633
Výnosy z poplatkov
24 050€ 26 560€ 27 495€ 28 941€ 27 919€ 26 643€ 26 650€ 36 392€ 36 205€ 18 252€ 15 219€ 38 836€ 33 415€ 19 785€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 625 751€ 351 622€ 312 812€ 218 504€ 2 039 425€ 5 714 724€ 803 526€ 6 268 058€ 2 590 325€ 2 170 181€ 1 363 176€ 1 786 825€ 1 325 815€ 4 612 210€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
732 036€ 82 929€ 44 549€ 19 403€ 369 240€ 4 531 726€ 348 901€ 267 346€ 129 538€ 1 287 502€ 241 950€ 779 811€ 380 519€ 4 510 226€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 879€ 4 560€ 143 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 022€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 400€ 22 100€ 28 335€ 7 500€ 5 471€ 5 300€ 7 086€ 12 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 078€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
924 093€ 11 354€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
873 315€ 246 593€ 239 929€ 191 601€ 1 661 834€ 253 605€ 442 980€ 5 845 411€ 2 449 433€ 882 679€ 1 121 226€ 1 007 015€ 945 296€ 91 884€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 476 422€ 2 765 649€ 2 828 372€ 2 038 983€ 598 116€ 40 646€ 2 443 845€ 2 760 270€ 3 203 113€ 475 748€ 189 888€ 286 571€ 238 241€ 201 321€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 476 422€ 2 765 649€ 2 828 372€ 2 038 983€ 598 116€ 40 646€ 2 443 845€ 2 760 270€ 3 203 113€ 475 748€ 189 888€ 286 571€ 238 241€ 201 321€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 451 356€ 2 764 088€ 2 828 372€ 1 636 155€ 554 000€ 29 750€ 2 328 890€ 2 718 340€ 3 203 113€ 189 114€ 189 888€ 272 651€ 209 910€ 201 321€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25 067€ 1 560€ 402 828€ 44 116€ 10 896€ 114 955€ 41 930€ 286 635€ 0€ 13 920€ 28 331€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
33 003€ 5 061€ 985 548€ 0€ 0€ 27€ 5 594 200€ 6 573 735€ 65 203€ 38 720€ 114 200€ 14 672€ 78 594€ 5 759 760€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
400 000€ 0€ 25 768€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
33 003€ 4 280€ 2 169€ 0€ 5€ 20 372€ 65 203€ 38 720€ 88 433€ 14 639€ 78 455€ 1 143 120€
103
663
Kurzové zisky
0€ 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 127€ 4 616 640€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
983 378€ 27€ 5 194 195€ 6 553 363€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 387€ 65 432€ 0€ 162 680€ 826 028€ 1 481 423€ 202 277€
110
672
Náhrady škôd
3 387€ 65 432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 162 680€ 826 028€ 1 481 423€ 202 101€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
14 392 724€ 12 665 200€ 11 190 677€ 9 926 281€ 10 573 757€ 10 518 299€ 10 998 286€ 9 614 070€ 10 996 639€ 9 591 265€ 10 364 063€ 10 507 533€ 6 559 173€ 6 812 198€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 654 548€ 2 447 615€ 354 432€ 427 099€ 295 166€ 311 570€ 1 449 562€ 737 308€ 418 846€ 666 387€ 1 750 595€ 3 275 138€ 137 220€ 190 103€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
911 958€ 1 433 012€ 2 633 821€ 1 476 458€ 2 289 363€ 2 323 809€ 1 470 274€ 771 093€ 606 296€ 525 389€ 153 016€ 78 654€ 148 323€ 500 298€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
200 519€ 843 232€ 63 074€ 13 160€ 77 580€ 313 204€ 291 497€ 529 547€ 236 010€ 474 726€ 0€ 0€ 49 020€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
377 409€ 235 395€ 25 768€ 17 041€ 17 203€ 17 203€ 17 203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 800€ 5 250€ 6 200€ 13 906€ 19 417€ 85 713€ 17 613€ 10 788€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 688€ 10 193€ 8 628€ 20 203€ 7 503€ 7 431€ 6 150€ 36 077€ 21 254€ 57 898€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 236 603€ 7 691 952€ 8 099 704€ 7 972 321€ 7 964 523€ 7 780 707€ 7 741 894€ 7 807 973€ 9 405 873€ 8 128 319€ 7 908 411€ 7 068 028€ 6 256 018€ 6 061 989€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
121 999 920€ 116 001 795€ 116 294 111€ 103 346 087€ 94 794 136€ 91 723 443€ 87 209 067€ 85 477 428€ 74 413 424€ 68 512 454€ 66 980 118€ 60 528 218€ 65 332 117€ 70 611 515€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
15 302 115€ 12 821 890€ 22 275 420€ 13 526 137€ 12 388 296€ 13 538 148€ 4 507 862€ 16 192 937€ 5 577 004€ -635 280€ -2 247 837€ -4 270 892€ -22 027 844€ -15 247 830€
136
591
Splatná daň z príjmov
4 502€ 202 075€ 737€ 3 861€ 12 377€ 6 659€ 14 835€ 2 663€ 15 208€ 217 879€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
15 297 613€ 12 821 890€ 22 073 345€ 13 526 137€ 12 388 296€ 13 537 410€ 4 507 862€ 16 189 076€ 5 564 627€ -641 938€ -2 262 672€ -4 273 555€ -22 043 052€ -15 465 709€