Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola v Dravciach

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
22 655€ 18 801€ 17 560€ 19 571€ 18 249€ 13 607€ 12 342€ 13 710€ 14 140€ 15 529€ 15 524€ 14 274€
02
501
Spotreba materiálu
19 180€ 15 508€ 13 767€ 15 033€ 14 198€ 9 416€ 7 706€ 8 400€ 9 953€ 11 818€ 11 234€ 9 726€
03
502
Spotreba energie
3 475€ 3 293€ 3 793€ 4 538€ 4 051€ 4 190€ 4 636€ 5 310€ 4 187€ 3 711€ 4 290€ 4 548€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 331€ 2 228€ 2 071€ 1 977€ 3 665€ 3 239€ 1 455€ 2 562€ 2 308€ 2 723€ 2 645€ 2 357€
07
511
Opravy a udržiavanie
71€ 0€ 0€ 1 027€ 15€ 721€ 347€ 720€ 899€ 100€
08
512
Cestovné
33€ 80€ 32€ 95€ 114€ 209€ 145€ 40€ 124€ 44€ 42€ 166€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 33€
10
518
Ostatné služby
2 299€ 2 148€ 1 968€ 1 882€ 3 551€ 2 003€ 1 295€ 1 801€ 1 837€ 1 957€ 1 704€ 2 058€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
130 765€ 113 513€ 101 473€ 76 051€ 67 209€ 55 461€ 48 145€ 42 221€ 46 748€ 51 365€ 54 578€ 59 516€
12
521
Mzdové náklady
90 349€ 82 654€ 74 178€ 55 517€ 48 966€ 40 364€ 35 528€ 31 057€ 34 352€ 39 079€ 40 819€ 44 081€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
32 850€ 29 025€ 25 780€ 19 489€ 17 203€ 14 230€ 12 164€ 10 889€ 12 106€ 11 981€ 13 410€ 15 003€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
924€ 977€ 891€ 735€ 576€ 521€ 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 643€ 857€ 624€ 310€ 463€ 345€ 292€ 275€ 290€ 305€ 349€ 432€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
223€ 13€ 25€ 10€ 24€ 261€ 0€ 365€ 352€ 241€ 100€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
220€ 13€ 0€ 10€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3€ 0€ 25€ 0€ 24€ 235€ 0€ 365€ 352€ 241€ 100€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
254€ 282€ 205€ 197€ 263€ 344€ 105€ 200€ 22€ 5€ 25€ 66€
42
562
Úroky
0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
254€ 282€ 202€ 197€ 263€ 344€ 105€ 200€ 22€ 5€ 25€ 66€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
5 270€ 4 502€ 10 284€ 2 919€ 2 818€ 1 630€ 1 092€ 475€ 446€ 784€ 371€ 398€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 034€ 4 502€ 9 753€ 2 919€ 2 818€ 1 630€ 1 092€ 475€ 446€ 784€ 371€ 398€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
236€ 530€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
161 498€ 139 325€ 131 606€ 100 740€ 92 213€ 74 305€ 63 400€ 59 167€ 64 029€ 70 758€ 73 384€ 76 711€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
10 787€ 12 253€ 10 483€ 10 264€ 9 314€ 8 817€ 7 293€ 7 706€ 8 745€ 9 267€ 7 808€ 8 000€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 787€ 12 253€ 10 483€ 10 264€ 9 314€ 8 817€ 7 293€ 7 706€ 8 745€ 9 267€ 7 808€ 8 000€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
936€ 1 914€ 1 484€ 940€ 665€ 0€ 320€ 0€ 0€ 332€ 147€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
936€ 1 914€ 1 484€ 940€ 665€ 0€ 320€ 0€ 0€ 332€ 147€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
136 815€ 124 842€ 119 927€ 88 454€ 79 676€ 65 097€ 59 432€ 47 035€ 55 508€ 60 500€ 65 429€ 70 769€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
126 034€ 120 759€ 111 780€ 84 083€ 65 136€ 55 373€ 54 787€ 45 670€ 50 552€ 59 028€ 65 429€ 70 769€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 781€ 4 083€ 8 147€ 4 371€ 14 540€ 9 724€ 4 645€ 1 365€ 4 956€ 1 472€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
148 538€ 139 010€ 131 893€ 99 658€ 89 655€ 73 914€ 67 045€ 54 741€ 64 253€ 70 099€ 73 384€ 78 769€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-12 960€ -315€ 287€ -1 082€ -2 559€ -391€ 3 645€ -4 426€ 224€ -659€ 0€ 2 058€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-12 960€ -315€ 287€ -1 082€ -2 559€ -391€ 3 645€ -4 426€ 224€ -659€ 0€ 2 058€