Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
83 655€ 90 332€ 102 692€ 114 578€ 115 943€ 121 968€ 128 052€ 135 047€ 129 311€ 136 914€ 127 783€ 143 696€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
82 923€ 89 581€ 96 239€ 102 897€ 109 555€ 116 213€ 122 871€ 129 529€ 125 212€ 131 498€ 123 559€ 136 029€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
82 923€ 89 581€ 96 239€ 102 897€ 109 555€ 116 213€ 122 871€ 129 529€ 125 212€ 131 498€ 123 559€ 136 029€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 55 748€ 55 748€ 55 748€ 55 733€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
23 977€ 30 635€ 37 293€ 43 951€ 50 609€ 57 267€ 63 925€ 70 583€ 69 464€ 75 750€ 67 276€ 79 101€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 535€ 1 195€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
550€ 562€ 6 212€ 11 492€ 6 198€ 5 566€ 5 026€ 5 356€ 3 947€ 5 257€ 4 064€ 7 535€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 8€ 247€ 276€ 264€ 201€ 841€ 938€ 421€ 788€ 1 006€ 697€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 8€ 247€ 276€ 264€ 201€ 841€ 938€ 421€ 788€ 1 006€ 697€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 0€ 0€ 0€ 147€ 0€ 8€ 17€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 147€ 0€ 0€ 17€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
549€ 554€ 5 965€ 11 215€ 5 934€ 5 365€ 4 185€ 4 271€ 3 526€ 4 461€ 3 041€ 6 838€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
549€ 554€ 5 965€ 6 283€ 5 934€ 5 365€ 4 185€ 4 271€ 3 526€ 4 461€ 3 029€ 3 120€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
4 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 3 718€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
182€ 189€ 241€ 189€ 189€ 189€ 154€ 162€ 152€ 159€ 160€ 132€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
182€ 189€ 241€ 189€ 189€ 189€ 154€ 162€ 152€ 159€ 160€ 132€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
83 655€ 90 332€ 102 692€ 114 578€ 115 943€ 121 968€ 128 052€ 135 047€ 129 311€ 136 914€ 127 783€ 143 696€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
30 163€ 32 702€ 34 496€ 35 119€ 36 806€ 39 166€ 35 349€ 36 525€ 38 326€ 39 460€ 37 679€ -15 900€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
30 163€ 32 702€ 34 496€ 35 119€ 36 806€ 39 166€ 35 349€ 36 525€ 38 326€ 39 460€ 37 679€ -15 900€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
32 702€ 34 496€ 35 119€ 36 806€ 39 166€ 35 349€ 36 525€ 38 327€ 39 462€ 37 680€ 39 854€ -14 274€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-2 539€ -1 794€ -623€ -1 687€ -2 360€ 3 817€ -1 176€ -1 802€ -1 136€ 1 780€ -2 175€ -1 626€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
51 872€ 55 870€ 67 021€ 78 584€ 78 872€ 82 594€ 92 625€ 98 468€ 90 810€ 97 454€ 89 787€ 159 530€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 4 025€ 3 727€ 1 485€ 877€ 2 150€ 1 925€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 4 025€ 3 727€ 1 485€ 877€ 1 818€ 1 925€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
27 175€ 33 833€ 40 491€ 52 081€ 53 807€ 60 465€ 67 123€ 73 781€ 69 465€ 75 751€ 67 823€ 139 746€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
4 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
27 175€ 33 833€ 40 491€ 47 149€ 53 807€ 60 465€ 67 123€ 73 781€ 69 465€ 75 751€ 67 811€ 139 746€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
549€ 554€ 552€ 462€ 374€ 243€ 115€ 159€ 206€ 348€ 283€ 299€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
549€ 554€ 552€ 462€ 374€ 243€ 115€ 159€ 206€ 348€ 283€ 299€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
24 147€ 21 483€ 25 978€ 26 040€ 24 691€ 21 886€ 21 363€ 20 800€ 19 654€ 20 478€ 19 531€ 17 560€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 060€ 2 859€ 0€ 0€ 2 763€ 0€ 0€ 0€ 487€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
5 661€ 6 097€ 5 825€ 5 323€ 4 912€ 5 050€ 3 741€ 4 414€ 3 769€ 3 519€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
3 189€ 3 265€ 3 603€ 0€ 3 010€ 3 451€ 3 539€ 3 030€ 2 649€ 2 622€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
169€ 121€ 106€ 91€ 86€ 81€ 83€ 81€ 81€ 81€ 89€ 66€
163
12.
Zamestnanci
(331))
12 000€ 10 735€ 9 859€ 9 698€ 9 023€ 8 290€ 8 035€ 7 316€ 7 437€ 7 653€ 7 999€ 6 871€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 485€ 6 651€ 6 216€ 6 033€ 5 514€ 4 920€ 4 828€ 4 419€ 4 461€ 4 526€ 4 734€ 4 116€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 433€ 1 117€ 948€ 857€ 640€ 509€ 496€ 483€ 395€ 287€ 291€ 366€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 620€ 1 760€ 1 175€ 875€ 265€ 208€ 78€ 55€ 175€ 0€ 317€ 66€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 620€ 1 760€ 1 175€ 875€ 265€ 208€ 78€ 55€ 175€ 0€ 317€ 66€