Spoločnosť Telovýchovná jednota Abovce bola založená 18. augusta 1994

  • IČO 37959859
  • Sídlo Telovýchovná jednota Abovce
    98044 Abovce
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví