Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSUNG Galanta, občianske združenie

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'SAMSUNG Galanta, občianske združenie, Galanta'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 314,32 € ozvučenie sály Mests.úradu v Šali
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50,4 € náramky na akciu: "Prvý krok pre lepšiu Galantu"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 330 € tričká na akciu: "Prvý krok pre lepšiu Galantu"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 252,6 € medaile, trofeje na akciu: "Prvý krok pre lepšiu Galantu"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € vyhrievacie telesá na akciu: "Prvý krok pre lepšiu Galantu"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 360 € TV reklama na akciu: "Prvý krok pre lepšiu Galantu"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 165,6 € stoly na akciu: "Prvý krok pre lepšiu Galantu"
b) podpora a rozvoj športu 876,55 € občerstvenie pre : "BEH - Prvý krok pre lepšiu Galantu"
b) podpora a rozvoj športu 497,4 € nafukovacie balóny pre: "BEH - Prvý krok pre lepšiu Galantu"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 205,62 € servis, riad pre akciu: " Prvý krok pre lepšiu Galantu"
e) podpora vzdelávania 13 909 € organizačné zabezpečenie akcie: "Kongres.deň partnerov"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 28,8 € licencia SOZA na akciu: " Prvý krok pre lepšiu Galantu"
e) podpora vzdelávania 1 644 € fotoslužby na akciu: "Deň partnerov"
e) podpora vzdelávania 1 066,4 € renovácia IT učebne pre Špecializovanú ZŠ - nábytok
e) podpora vzdelávania 6 787,2 € renovácia IT učebne pre Špecializovanú ZŠ - počítač
e) podpora vzdelávania 1 066,4 € inventár do počítač.učebne ŠZŠ Galanta
e) podpora vzdelávania 786,32 € Knihy na podporu vzdelávania Kyobo Korea
e) podpora vzdelávania 724,63 € Knihy na podporu vzdelávania Kyobo Korea
e) podpora vzdelávania 726,74 € Knihy na podporu vzdelávania Kyobo Korea
e) podpora vzdelávania 417,51 € Knihy na podporu vzdelávania Kyobo Korea
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 140,2 € strava pre: "Deň Samsungu a mesta Galanta"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 269,4 € catering pre: "Deň Samsungu a mesta Galanta"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 302,01 € preprava pre: "Deň Samsungu a mesta Galanta"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 963,5 € strava pre akciu: "Deň Samsungu a mesta Galanta"
b) podpora a rozvoj športu 5 006 € výmena okien na rekonštrukciu hlavnej budovy futbal.ihriska
b) podpora a rozvoj športu 4 959,1 € izolácia strechy na rekonštrukciu hlavnej budovy futbal.ihriska
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 880 € pomoc pri vydávaní knihy o Galante
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € pomoc pri vydávaní knihy o Galante
e) podpora vzdelávania 992,38 € skriňa na renováciu IT učebne pre Špecializ.ZŠ Galanta
e) podpora vzdelávania 180 € školské ochranné pracov.prostriedky ALTER EGO BPPO
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 500 € automobil Škoda SCALA pre Trnavský samosprávny kraj
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 138 € klimatizácia pre Dom sociálnych služieb Galanta
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 480 € nájom sály pre" "posedenie pod Imelom Senec"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 802,46 € strážna služba pre akciu: "Deň Samsungu a mesta Galanta"
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € lavica a altánok pre mesto Sereď
g) ochrana a tvorba životného prostredia 480 € školenie "Odpadové hospodárstvo"
c) poskytovanie sociálnej pomoci 17 690,09 € Vianočný večierok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 498,4 € inventár pre: Vianočný večierok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 271,25 € inventár pre: Vianočný večierok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 381,24 € preprava pre: Vianočný večierok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 760 € strážna služba pre: Vianočný večierok
b) podpora a rozvoj športu 7 000 € akcia: "Beh Galantou - Beh oslobodenia"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € akcia: "Slávny rod Esterházyovcov"
g) ochrana a tvorba životného prostredia 25 000 € projekt: "Zvýšenie atraktivity nemotorových doprav.prostriedkov"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 568,71 € rekonštrukcia šatní umelcov v MKS Galanta
Spolu 207 472,23 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Občianskeho združenia k 31.decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ("zákon o účtovníctve").